Daniel Forslund
Daniel Forslund kräver åtgärder. Foto: Gustaf Waesterberg.

Hög tid att lösa molnfrågan

Trots att molnbaserade tjänster blir allt mer populära att upphandla finns olösta rättsliga problem. SKL efterlyser nationell samsyn kring framför allt molntjänster som sägs av utländska aktörer.


Osäkerheten kring de rättsliga frågorna runt molnbaserade IT-tjänster har enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, medfört en uppbromsning av digitaliseringen. Bedömningen är att avsevärda resurser läggs på tolkning och anpassning istället för nyttorealisering.

– Avsaknad av nationell samsyn kring rättsläget skapar otrygghet och kan leda till stora problem för digital samverkan både inom och mellan offentliga aktörer och i förlängningen utmaningar att leverera de tjänster som allmänheten förväntar sig, säger Daniel Forslund, ordförande för SKL:s digitaliseringsberedning.

En nationell, sammanhållen inriktning i frågan efterlyses. I fokus är offentliga organisationers användning av molntjänster för information som omfattas av sekretess och där leverantören av molntjänsten har utländsk ägare.

– Det krävs nu åtgärder för att hålla tempot uppe i utvecklingen av ett smartare Sverige, fortsätter Daniel Forslund.

I SKL:s ställningstagande noteras att kommuner och regioner redan idag använder kommersiella molntjänster med utomeuropeiska ägare för information som omfattas av sekretess.

Rekommendationen är att analysera riskerna och rikta uppmärksamheten på säkerhetsåtgärder och riskreducering. I de fall det bedöms nödvändigt bör förutsättningarna för att hantera uppgifterna på annat sätt än i en molntjänst med utländskt ägande undersökas.

SKL och Inera håller som bäst på att ta fram vägledningar som stöd för analys av vilka typer av information som kommuner och regioner kan hantera i molntjänster. Inom SKL Kommentus förs dialog med leverantörer i dessa frågor.

Även Statens inköpscentral har uppmärksammat frågan om molnsäkerhet. I en förstudie rekommenderas att, när en marknad etablerats, genomföra en ramavtalsupphandling av webbaserat kontorsstöd.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *