Får kritik för löpande räkning

Konkurrenskommissionen anser att Sveriges geologiska undersökning frångått upphandlingsreglerna. Myndigheten betalade onödigt mycket för ett digitalt arkivsystem.

Konkurrenskommissionen kritiserar SGU (Sveriges geologiska undersökning) för att ha frångått upphandlingsreglerna. Expertgruppen, som är en del av lobbyorganisationen Den Nya Välfärden, anser att landets myndighet för berg, jord och grundvatten betalt tio gånger mer än nödvändigt för ett digitalt arkivsystem.

– Vi har vid vår granskning kunnat identifiera ett flertal fel och brister i samband med den aktuella upphandlingen, säger Lennart Göransson, ledamot av Konkurrenskommissionen.

Enligt utredningen har SGU införskaffat systemet genom förnyad konkurrensutsättning på Kammarkollegiets ramavtal. I stället för en färdig programvara, som ramavtalet hade utformats för, beställdes ett skräddarsytt system som skapats av konsulter på löpande räkning.

Lennart Göransson noterar att SGU inte lagt in några ekonomiska eller andra kvantitativa spärrar:

– Detta har medfört att myndigheten har kunnat faktureras på löpande konsulträkning, utan någon begränsning av antalet timmar.

Vid anbudsvärderingen uppskattades den valda lösningen till ett jämförvärde på 129 000 kronor. Den bedömdes vara ekonomiskt mer fördelaktig än en konkurrerande produkt, med i huvudsak fast pris, som värderats till 422 000 kronor.

Efter att ha fakturerats 6 000 konsulttimmar uppgår myndighetens verkliga kostnad hittills till mer än fem miljoner kronor exklusive moms.

– Det finns därför anledning att rikta kritik mot SGU.

SGU anser att upphandlingen inte strider mot LOU och de gemenskapsrättsliga principerna. Kritiken bemöts kritiken med att man vid avropstillfället hade svårt att överblicka konsultbehovets omfattning. Det betonas också att avropet inte enbart avsett en programvara.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Får kritik för löpande räkning

  1. Det är många myndigheter som har betalat 10 gånger mer för elektroniska arkiv och diaresystem än vad de borde. Leverantören … tex med sin plattform … har som tillvägagångssätt att utveckla och anpassa sitt system tillsammans med kunden som ofta har bristfälliga kunskaper i ämnet och därför har svårt att bedöma rimligheten i fakturerade konsulttimmar. Man kan säga att myndigheten får betala för utvecklingskostnaden och det är mycket svårt att sia om slutpriset. Sedan ingår det utveckling i drift och underhåll så man sitter fast i en leverantörslåsning vilket gör det ännu mer kostbart att dra sig ur.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *