Johan Svensson
Johan Svensson har klarat av den ena av två upphandlingar. Foto: Ellevio.

Elektriskt generationsskifte som kostar

Elnätsbolagen behöver under kommande år fem miljoner nya mätare plus system för insamlig och bearbetning av mätdata. Ellevio har just upphandlat systemleverantör.


Upphandlare och installatörer vid landets elnätsföretag står inför några hektiska år. Innan den 1 januari 2025 ska över fem miljoner elmätare bytas till smartare varianter.

Ellevio hör till de elnätsföretag som just nu befinner sig i upphandlingsfasen. På inköpslistan står mätare som tillåter att mätning av energi sker oftare än idag och som även bäddar för mer och bättre information till elkunderna.

Som Inköpsrådet tidigare kunnat berätta tvingades Ellevio i fjol att avbryta sin miljardupphandling på grund av bristande konkurrens. Efter att ha gjort en uppdelning på mätare och bakomliggande IT-system gick det betydligt bättre.

Det blir Hansen Technologies som får leverera MDM (Meter Data Management). Detta system ska hantera informationen från de cirka 900 000 smarta elmätare som Ellevio nu är i slutfasen att upphandla.

– Genom ett mer effektivt nyttjande av information från Ellevios system och processer kommer vi i förlängningen att bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Johan Svensson, programansvarig vid Ellevio.

Avtalet sträcker sig över åtta år med möjlighet till förlängning med som mest fyra år. Det omfattar systemimplementation, leverans av tjänster, underhåll och licenser.

– Genom detta avtal säkerställer Ellevio både våra grundläggande informationsflöden samtidigt som det möjliggör att nå strategiska mål och framtida ambitioner inom områden som smart grid och big data.

Stora aktörer som Ellevio och Eon upphandlar på egen hand. Bland de mindre elnätsbolagen samarbetas det eller avropas från Sinfras ramavtal.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

En reaktion på ”Elektriskt generationsskifte som kostar

  1. Min bedömning är: ett samhällsekonomiskt vansinne. Låt istället dem som vill byta elmätare beställa det och betala med en del av den påstådda vinsten eller värdet av den påstådda förbättringen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *