Andreas Svahn & Olivia Wigzell
Andreas Svahn och Olivia Wigzell i Almedalen. Foto: Peter Lilja.

Drivs av att upphandla tillsammans

ALMEDALEN Landstingen i Sussa-samarbetet håller på att göra det som de stora drakarna misslyckats med. Region Örebro län med flera upphandlar ett gemensamt vårdinformationssystem.

Kan en gemensam upphandling av ett vårdinformationssystem hjälpa till att driva utvecklingen inom vårdområdet framåt? Enligt den brett sammansatta panel som i Almedalen diskuterade denna fråga är svaret ja.

Andreas Svahn är regionstyrelsens socialdemokratiske ordförande i Region Örebro län. Han slår fast att det finns ett enormt behov av ett väl fungerande system för medarbetarna i vården:

– Dagens system stjäl patienttid, säger han och betonar även ett stort patientbehov där patienter ställer ökade krav.

Just nu arbetar det så kallade Sussa-nätverket med Region Örebro län, Västerbottens läns landsting, Landstinget Sörmland, Landstinget Blekinge och Landstinget Västernorrland på att upphandla ett gemensamt vårdinformationsstöd. Dessutom har Region Halland, Region Norrbotten, Landstinget Dalarna och Region Gävleborg option på att gå med framöver.

Samarbete är en svår konst. Det bevisas bland annat av att landets största regioner och landsting, Stockholm, Skåne och Västra Götaland, har misslyckats i sin ambition att upphandla en gemensam, regionöverskridande systemlösning.

– Sussa är en utmärkt samverkan där flera landsting och regioner skapar samsyn i viktiga frågor som bland annat terminologi, menar Olivia Wigzell, generaldirektör vid Socialstyrelsen.

Sveriges kommuner och landstings programansvarige för e-hälsa, Patrik Sundström, ser för sin del en historisk kraftsamling där regioner och landsting är överens om att prioritera digitalisering:

– Vi behöver kroka arm med näringslivet för att kunna nå visionen om att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att nyttja de möjligheter som digitaliseringen och e-hälsa ger.

Systemskiftet kommer dock inte gratis. Panelen menade att det krävs mod för att uppnå de goda effekterna: modet behövs för att kunna ta beslut om kostnader.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *