Bredband
Bredband till hela Haparanda. Foto: Freeimageslive.co.uk.

Dialog bäddar för bredband i norr

Upphandling ska ge hela Haparanda stad bra bredband. Just nu pågår en konkurrenspräglad dialog i syfte att gallra fram den bästa leverantören.


Haparanda stad vill få fart på bredbandsutbyggnaden. Målsättningen är att alla hushåll i kommunen ska ha möjlighet till 100 Mbit/s bredband senast år 2020.

– Vi satsar på bredbandsutbyggnaden i hela kommunen och inte bara i kommersiellt gångbara områden, poängterar Rolf Sannebjörk, IT-chef vid Haparanda stad.

I oktober i fjol beslutade kommunfullmäktige att bredbandsutbyggnaden ska påbörjas i Mattila, Vojakkala, Kukkola, Korpikylä, Vuono, Salmis och Säivis. Bredbandsnätet i andra byar och områden ska byggas ut i efterföljande etapper.

– Ett flertal leverantörer har visat intresse för att bygga ut nätet.

Kommunen genomför just nu en upphandling för att välja samarbetsparter. För kommunens del bedöms affärens värde ligga på 30-35 miljoner kronor.

Upphandlingen genomförs i form av konkurrenspräglad dialog.

– Vi bedömde att upphandlingen var så pass komplex och därför ville ha en dialogfas för att se hur vi på bäst vis ska kunna tillgodose våra behov och veta vilka krav som är rimliga att ställa.

Dialogfasen avslutas i början av april. Först därefter kan leverantörerna lämna sina anbud. Tilldelningsbeslutet kommer i maj månad. I steget därpå tecknas ett samverkansavtal med vinnande leverantör som kommer att äga nätet, ansvara för utbyggnaden samt vara kommunikationsoperatör.

– Några av våra grundkrav är att nätet ska vara öppet och leverantören ska kunna erbjuda olika betallösningar, säger Rolf Sannebjörk vars mål är att utbyggnaden ska starta under året.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

En reaktion på ”Dialog bäddar för bredband i norr

  1. Att använda konkurrenspräglad dialog ska göras endast när det inte går att upphandla på annat vis, låter som att man här försöker att skapa jobb.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *