Toivo Heinsoo
Toivo Heinsoo ser en svår avvägning. Foto: Erja Lempinen.

Borde ha börjat upphandla tidigare

Stockholms läns landsting får kritik för Nya Karolinska Solna. Upphandlingarna av medicinteknik och IT-utrustning borde ha påbörjats tidigare.

Upphandlingarna för att utrusta Nya Karolinska Solna med medicinteknik och IT-utrustning startade år 2012. De borde ha påbörjats tidigare. Det slås fast i den oberoende utvärdering som konsultföretaget WSP gjort av landets största och mest omdebatterade OPS-projekt på uppdrag av beställaren Stockholms läns landsting.

– Det är alltid en svår avvägning om rätt tidpunkt att starta upphandlingsprojekten för att få modernaste möjliga utrustning i förhållande till byggets färdigställande, säger Toivo Heinsoo, landstingsdirektör vid Stockholms läns landsting.

Enligt granskningen av sjukhusbygget upphandlades en oberoende besiktningsman först drygt fjorton månader efter det att projektavtalet ingicks. Detta är i strid med avtalet.

WSP noterar att detta har inneburit att projektering och byggnation bedrevs i drygt ett år utan besiktningsmannens kontroll och övervakning. Även om de arbeten som utfördes under denna tid granskats i efterhand har missen inneburit en risk såväl för landsting som för projektbolaget Swedish Hospital Partners, SHP.

De granskande konsulterna har inte funnit dokumentation från genomförda revisioner, stickprov eller granskningar av projektbolagets, entreprenörens eller dennes underleverantörers ledningssystem under byggfasen. Frågan är om landstinget borde ha utnyttjat den rätt som avtalet ger att genomföra revisioner av projektbolagets ledningssystem.

Utvärderingen visar att tidplanen ändrats vid tre tillfällen till följd av tilläggsavtal. Första patienten kommer att tas emot till hösten. Samtliga kontraktsarbeten för byggnationen planeras vara klara år 2018, vilket är senare än vad som angavs i förfrågningsunderlaget.

– Tilläggsavtalen är till stor del en följd av framtidsplanen för hälso- och sjukvården där vi gjorde en behovsanalys över den framtida vården, säger Toivo Heinsoo.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *