Peder Sjölander
Peder Sjölander vill hjälpa upphandlarna till mer kunskap. Foto: Daniel Roos.

Bättre molnstöd till upphandlare

Svenska myndigheter bör göra sig molnberedda. Pensionsmyndigheten, som på regeringens uppdrag analyserat användningen av molntjänster i staten, ser behov av ett stärkt stöd till upphandlare.

Pensionsmyndigheten har under hösten, på regeringens uppdrag, analyserat och värderat potentialen för användning av molntjänster inom staten. En rapport är nu klar.

– Pensionsmyndigheten har analyserat och värderat användningen av molntjänster i staten, men också tittat på vilka risker och hinder som kan finnas, säger Peder Sjölander, IT-chef på Pensionsmyndigheten.

För att driva på och säkerställa att Sverige tillgodogör sig potentialen i molntjänster, föreslår Pensionsmyndigheten åtta åtgärder. Hit hör att inrätta ett kompetenscenter för anskaffning och användning av externa IT-tjänster.

Tanken är att både verksamhetsföreträdare och upphandlare ska kunna vända sig till detta kompetenscenter. Även frågor från privata aktörer bör kunna besvaras.

Peder Sjölander vill att alla svenska myn­dig­heter ska få i uppdrag att analysera hur de kan använda molntjänster för att utveckla verk­samheten. Det handlar om att undersöka i vilken mån myndigheterna har anlagt ett strategiskt perspektiv på molntjänster för sin egen verksamhet.

– Många statliga verksamheter har olika storlek, uppdrag och behov, vilket gör frågan om hur man ska använda molnet komplex.

Ett annat förslag är att undersöka intresse och förutsättningar för att inrätta ett eller flera separata myndighetsmolntjänster, government cloud solutions. Detta bedöms ge möjligheter att förenkla användningen av moln­tjänster även då det är sekretessbelagd information som hanteras.

Molntjänster innebär säkerhetsmässiga utmaningar som måste hanteras av den offentliga aktören vid en upphandling. Samtidigt slås det fast att säkerheten också påverkas positivt av de skalfördelar som förknippas med molntjänster.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *