Backar ett steg för att komma framåt

Stockholms läns landsting avbryter upphandlingen av nytt vårdinformationssystem. Omtaget i projektet, som har en budget på över två miljarder kronor, görs på grund av en juridisk teknikalitet.


Treenigheten sprängdes på ett tidigt stadium. De tre storlandsting som en gång planerade att tillsammans upphandla framtidens vårdinformationssystem gick år 2016 skilda vägar.

Region Skåne, som har kommit längst, har redan upphandlat sin plattform. Sedan Cambio dragit tillbaka sin överprövningsansökan har avtal kunnat tecknas med vinnaren Cerner.

Västra Götalandsregionen tvingades i fjol till omstart på grund av dålig konkurrens. Nu måste även Stockholms läns landsting ta ett steg bakåt för att komma framåt.

Landstingsstyrelsen avbryter den pågående upphandlingen av vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd för att inleda en ny upphandling.

– I en omfattande upphandling som den här är kan det visa sig att man måste förtydliga någon formulering så att alla delar i upphandlingen är helt tydliga för de aktörer som vill delta i upphandlingen, säger Stefan Schildt, IT-direktör för Stockholms läns landsting.

Trots att avbrytandet låter nog så allvarligt räknar Stefan Schildt med bara en mycket begränsad försening. Detta eftersom den nya upphandlingen inleds omgående – efter att tveksamma formuleringar har setts över.

– Vi bedömer att detta beslut inte påverkar möjligheterna att slutföra hela programmet Framtidens vårdsinformationsmiljö inom de tidsramar som landstingsfullmäktige beslutat om, avslutar han.

Även om det kanske inte direkt är relaterat till denna upphandling av landstingsstyrelsen den 10 april landstingsdirektören i uppdrag att förbättra styrningen och ansvarsfördelningen av landstingets IT- och digitaliseringsarbete.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *