Gabriella Manieri
Har fått tillräckligt mycket tillbaks. Foto: Mikael Hellman.

Atea överdebiterar stor offentlig kund

Malmö stad har överfakturerats av Atea. Fast frågan är om kommunens IT-leverantör sedan mer än tio år tillbaka fått återbetala tillräckligt mycket.

Atea vann Malmö stads upphandling genom att bland annat erbjuda mycket fördelaktiga priser på Appleprodukter. På vissa varunummer låg prisnivån 60 procent eller mer under Apples officiella lista.

Med normala återförsäljarmarginaler innebär det att varje avrop blir en förlust. Detta under förutsättning att Atea skulle ha fakturerat överenskomna priser, vill säga.

När det var dags att fakturera blev upphandlingsvinnarens lågpriser plötsligt högre. På vissa produkter har Atea plussat på upp till 143 procent, vilket innebär att kommunen har fått betala mer än vad som avtalades vid upphandlingstillfället.

Upphandlingen genomfördes år 2013. Under två och ett halvt års tid, fram till hösten 2015, har Malmö stad på olika avtal köpt Appleprodukter för i runda tal 50 miljoner kronor.

En jämförelse mellan avtalets prislista och inkomna fakturor ger vid handen att Atea under samma period har fuldebiterat minst en miljon kronor på logistik- och Ipadavtal.

– Då vi inte känner till vilken data ni refererar till kan vi svårligen bemöta de uppgifterna, säger Malmö stads upphandlingschef Gabriella Manieri.

Att det förekommit överdebitering förnekas dock inte. I den kvittningsöverenskommelse som parterna undertecknade i fjol slås fast att Atea debiterat högre priser än avtalat och att ”avvikelsen” uppgår till 120 000 kronor.

Frågan om det inte är för lite går till Gabriella Manieri:

– Enligt de analyser Malmö stad genomfört är 120 000 kronor korrekt belopp.

Under 2014 begärde Atea en prisjustering. Även om någon överenskommelse aldrig slöts bedöms företaget ha rätt till viss prishöjning, därav kvittningsaffären.

Från Malmö stads sida hävdas att kommunen på egen hand upptäckte feldebiteringarna hösten 2015. På det tvivlar Patrik Strömberg som är anbudsansvarig vid Macsupport:

– Jag påpekade bristerna långt tidigare. Först i maj 2015 och därefter följde jag upp i september.

Han visar en diger papperslunta bestående av bland annat mejlväxlingar – där kommunen ger ett minst sagt yrvaket intryck i fråga om avtalsuppföljning. Bland dokumenten finns också den detaljerade jämförelse mellan anbudpriser och faktisk fakturering som han överlämnat.

Atea är landets största IT-leverantör till offentlig sektor. Enligt analysföretaget Doublecheck omsätter den offentliga affären 6,6 miljarder kronor för företaget. Malmö stad förses med både IT-produkter och tjänster. Som logistikpartner till kommunen sedan ungefär tio års tid hanterar och utför Atea leveranserna.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

2 thoughts on “Atea överdebiterar stor offentlig kund

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *