Utbildning • 17 september • Stockholm


Ett fungerande avtal är helt avgörande för om en upphandling ska bli lyckad. Avtalet ska definiera vad som ska levereras samt vara möjligt, och helst enkelt, att följa upp. Dessutom ska avtalet förebygga konflikter och ge utrymme för att hantera de oförutsedda svårigheter som kan uppstå under avtalets gång. Att skriva lämpliga och välbalanserade avtal är i sig en svår konst. För upphandlaren tillkommer en ytterligare komplexitet i upphandlingslagarna som styr vilka möjligheter som står till buds.

Utbildningen Praktisk avtalsrätt inom LOU och LUF reder ut komplexiteten i att skriva och hantera avtal. Med konkreta exempel ur verkligheten får du en förståelse för hur avtal kan och bör formuleras för att fungera under hela avtalstiden. Du lär dig också hur det färdiga avtalet kan hanteras, justeras och sägas upp under avtalets löptid.

Du får kunskap i hur avtal kan tolkas, parternas rättigheter och skyldigheter samt vilken sekretess som gäller för avtalsrelationen. Det finns gott om utrymme för konstruktiva diskussioner samt moment av konkret och praktiskt avtalsarbete.

Vill du få ut maximalt av din avtalsrelation efter en avslutad upphandling är detta rätt utbildning för dig, oavsett om du arbetar som upphandlare eller leverantör!

 

Boka din plats till utbildningen redan i dag!
Du anmäler dig enkelt här till höger, eller längre ned på sidan om du använder en mobiltelefon.

Datum: 17 september 2018
Plats: Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm
Tid: kl. 9.00-16.00

Ordinarie pris: 6 900 kr exkl. moms
Boka tidigt-pris: 5 900 kr exkl. moms
Anmäl dig tidigt och spara 1 000 kr exkl. moms. Gäller ett begränsat antal platser, dock längst till den 31 maj.

Erbjudande: Vi erbjuder en mängdrabatt på 900 kr exkl. moms för varje ytterligare deltagare utöver den första. (Gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.)

Frågor? Kontakta oss på bokning@inkopsradet.se

Kursledare

Vår kursledare Carl Norén, advokat och delägare på Kastell Advokatbyrå, arbetar med inriktning på processrätt och offentlig upphandling. Han har varit ombud i kommersiella domstols- och skiljeprocesser för såväl svenska som utländska klienter verksamma inom en rad olika områden.

Carl har många års erfarenhet av att hjälpa både upphandlande myndigheter och leverantörer med rådgivning inom offentlig upphandling.

Han har varit ombud i mål om överprövning som berört flera olika branscher, framförallt i upphandlingar av IT- och kontorsutrustning, bemanningstjänster, läkemedel samt inom transportsektorn.

 

Kursens innehåll

• Vilka regler som påverkar avtalsrelationen för en offentlig köpare
• Praktiska exempel på avtalsvillkor och hur de tillämpas
• Vilka möjligheter som finns att påverka villkoren i avtalet inför och efter ingåendet
• Ansvarsbegränsningar i avtal, utformning och konsekvenser
• Avtalsbrott och påföljder
• Häva avtal och skadestånd
• Vilken sekretess som gäller för avtalsrelationen
• I vilka situationer ett ingånget avtal kan riskera att ogiltigförklaras enligt LOU
• Hur en process om ogiltigförklaring går till och vad som gäller efter en ogiltigförklaring

Kursintyg

Efter genomförd utbildning erhåller du Inköpsrådets diplom.

Bokningsvillkor – klicka för att se

Fram till 30 dagar före utbildningens datum går det att avboka helt utan kostnad. Därefter kan platsen fram till 2 dagar innan utbildningens datum kostnadsfritt överlåtas till annan person.

Avbokning och överlåtelse av utbildning måste göras skriftligen via mejl till bokning@inkopsradet.se och blir giltig efter bekräftelse från Inköpsrådet. Vid överlåtelse debiteras avgiften i samband med den först bokade utbildningen.

Kursavgiften betalas mot faktura eller kreditkort. Vid fakturering är betalningsvillkoren 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 2 procent per månad. Påminnelseavgift om 60 kronor tas ut för varje skickad påminnelse. Fakturering sker i anslutning till bokningen.

Mervärdesskatt 25 procent tillkommer på angivna priser. Fakturering sker från AB Garamond (559023-5221) med bankgiro 5025-6643.

Inköpsrådet förbehåller sig rätten att vid kursledares förhinder eller sjukdom ersätta denne med likvärdig kursledare.

Inköpsrådet förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid ett för lågt deltagarantal. Sådant beslut ska meddelas deltagaren senast 20 dagar innan kursens startdatum.

Deltagarlistan blir tillgänglig digitalt för deltagarna på utbildningen. Meddela oss om du inte vill ha ditt namn på deltagarlistan.

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Mängdrabatt gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.

Du godkänner att dina uppgifter lagras. Du kan när som helst ta del av, uppdatera och radera de uppgifter du har lämnat genom att kontakta oss. Här kan du läsa om vår Integritets- och personuppgiftspolicy.

Frågor? Kontakta Inköpsrådet på bokning@inkopsradet.se