Alla inlägg av Ulrika Ajax

Ulrika Ajax

Om Ulrika Ajax

Seniorkonsult, strategiskt inköp, på Sentensia. Har två mål: dels att lyfta inköp till nya nivåer, där ledningen använder inköp som ett verktyg för att uppnå verksamhets­nytta, dels att använda skattepengarna på bästa sätt. Med snart vuxna barn öppnar sig nya möjligheter som att börja spela golf och lägga mer tid på egna firman där Ulrika arbetar med utveckling av individer, team och ledare.

Så bygger du inköpsnätverk

Ulrika Ajax

INKÖPSRÅDET Nätverk upphandlare emellan kan öppna upp ett forum för att dela idéer och samla inspiration. Ulrika Ajax inspirerar till eget nätverksbygge för att effektivisera arbetet.

Hållbarhet ur tre perspektiv

Ulrika Ajax

INKÖPSRÅDET Hållbarhet är inte bara att ställa miljökrav eller sociala krav. Ulrika Ajax pekar på fler aspekter för att skapa hållbarhet.

Digitaliseringen påverkar inköp

Ulrika Ajax

INKÖPSRÅDET En våg av digitalisering sveper över hela samhället. Även inköp påverkas. Vi kommer att se allt mer komplexa avtal som ställer krav på helt nya samverkansformer, skriver Ulrika Ajax.

Be the change…

Ulrika Ajax

INKÖPSRÅDET Att arbeta med modernt inköp innebär att arbeta i förändring. Ulrika Ajax delar med sig av sina erfarenheter av att skapa förändring och att hantera de frustrerande väntetiderna innan förändringen slår igenom.

Så ger inköp ökad verksamhetsnytta

Ulrika Ajax

INKÖPSRÅDET I den avslutande delen av Ulrika Ajax artikelserie om leverantörsstyrning går hon igenom hur Lantmäteriet arbetat och tar upp sätt att gå vidare i det arbetet. Länkar till de andra delarna finns i slutet av artikeln.

Ta kontroll över uppföljningen

Ulrika Ajax

INKÖPSRÅDET Nytta, besparingar, ökat värde - syftet med våra inköp. Hur ser vi till att det händer? Ulrika Ajax fortsätter sin artikelserie om leverantörsstyrning. I del fyra tar hon upp vikten av aktiv uppföljning.

Bättre affärer med bra relationer

Ulrika Ajax

INKÖPSRÅDET Ulrika Ajax fortsätter sin artikelserie om leverantörsstyrning. I del tre tipsar hon om hur man gör goda affärer genom att så tidigt som möjligt utvecklar bra relationer med leverantörerna

Leverantörsstyrning: praktiska råd

Ulrika Ajax

INKÖPSRÅDET Ulrika Ajax fortsätter sin artikelserie om leverantörsstyrning. I del två tipsar hon om hur man rent praktiskt förbättrar och effektiviserar inköpsarbetet genom avtalsöversikt, spendanalys och leverantörsutveckling.

Leverantörsstyrning: en bra början

Ulrika Ajax

INKÖPSRÅDET Ulrika Ajax började för fem år sedan att arbeta målinriktat med leverantörsstyrning. Här är hennes första artikel om hur detta påverkat Lantmäteriets inköp.

Medarbetarfokus förbättrar inköpsarbete – jag gör så här

Ulrika Ajax

INKÖPSRÅDET Väl fungerande kommunikation med medarbetarna är avgörande för den som vill vässa inköpsarbetet. Ulrika Ajax poängterar vikten av att känna av om medarbetare, åhörare och samarbetspartners är röda, gula, gröna eller blå – och anpassa sitt sätt att kommunicera därefter.

Tänk nytt och gör smartare

Ulrika Ajax

INKÖPSRÅDET Det räcker inte att förbättra upphandlingsprocessen genom att ta fram och förfina rutiner och checklistor. Ulrika Ajax, som inspireras av FN-rådgivaren Dennis Pamlin, tycker det är hög tid att lyfta blicken från det formella och omvärdera inköpsfunktionens uppdrag till att bli mer strategiskt.