Alla inlägg av Tobias Tegnér

Tobias Tegnér

Om Tobias Tegnér

När artikeln skrevs var Tobias Tegnér upphandlingskonsult och ansvarig för tjänsteområdena upphandlingsrätt och utredning vid Affärsconcept i Stockholm.

Stegvis process bäst för tilldelningskriterier

Tobias Tegnér

INKÖPSRÅDET Att identifiera och utforma tilldelningskriterier samt fastställa deras inbördes viktning är ofta en komplicerad del av upphandlingen. Det kan underlätta att stegvis konkretisera vilka aspekter som inte är nödvändiga, men som ger mervärden och som man vill betala extra för.

Tips för effektiv avtalshantering

Tobias Tegnér

INKÖPSRÅDET Utformningen av ett avtal styrs av många parametrar och omständigheter. Tobias Tegnér tar upp några av de aspekter i avtalshanteringen som är speciellt viktiga för effektiva avtal.

Nytt regelverk ger nya möjligheter

Tobias Tegnér

INKÖPSRÅDET Kommande regelförändringar i LOU ökar flexibiliteten i valet av upphandlingsförfarande. Tobias Tegnér ser framför allt fram emot vad en ökad användning av förhandlat förfarande med föregående annonsering kan ge.