Alla inlägg av Therese Klaar

Therese Klaar

Om Therese Klaar

Upphandlingschef vid Stockholms universitet som tidigare arbetat bland annat som upphandlingschef i Ekerö kommun. Är intresserad av den blandning av juridik och affär som upphandling utgör och av offentlig förvaltning i stort, både det som fungerar och det som behöver bli bättre. Brinner för att effektivisera inköpsorganisationer och att få olika kompetenser att arbeta tillsammans för bättre offentliga affärer. I övrigt pluggar Therese konstvetenskap på distans och försöker lära sig att spela tennis, vilket ger en bra mix av utmaningar.

Det offentliga Sverige har varit naivt när det kommer till licensavtal

Therese Klaar

INKÖPSRÅDET Är det offentliga Sverige under attack från leverantörer som fått kommuner och myndigheter att ingå krångliga avtal? Nej, menar Therese Klaar, det är rätt beställarkompetens som saknats.

Släpp in praktikanterna

Therese Klaar

INKÖPSRÅDET Att ta emot praktikanter kan både väcka liv i och tillföra bra saker till arbetsgrupper. Du kanske till och med kan hitta nya bra upphandlare på det sättet, skriver Therese Klaar och ger bra tips på hur du tar hand om dina praktikanter.

Beställare en riskgrupp för korruption

Therese Klaar

INKÖPSRÅDET Även om Sverige hör till världens minst korrupta länder är vi inte förskonade från detta problem på vardagsnivå. Therese Klaar ser beställarna som en riskgrupp eftersom de inte har upphandlarnas kunskaper att stå emot leverantörers lockrop.

Betydelsen av förväntningar

Therese Klaar

INKÖPSRÅDET När det nu lackar mot jul passar Therese Klaar på att fundera kring det här med förväntningar. Problemet är att förväntningarna på exempelvis ett nytecknat avtal kan skilja sig högst markant. Rådet är att vara varse förväntningarnas betydelse och kommunicera tydligt – även om budskapet är tråkigt.

”Krävs mer än fina ord”

Therese Klaar

INKÖPSRÅDET Krav som i ökande utsträckning ställs i upphandlingar på exempelvis miljö och arbetsvillkor måste självklart följas upp. Therese Klaar konstaterar att uppföljning kräver tid och resurser – något som dessvärre alltför sällan följer med dessa nya arbetsuppgifter.