Alla inlägg av Sten Lövrup

Sten Lövrup

Om Sten Lövrup

Affärsområdes- ansvarig för Upphandlings- området på den affärsjuridiska byrån Jansson & Norin. Sten har stor erfarenhet av offentliga inköp och älskar att komma med nya lösningar på gamla problem. I en konservativ bransch letar Sten alltid efter nya möjligheter och sätt att hantera kundernas önskemål. För Sten är affären i centrum och juridiken som en hjälp på vägen – inte ett hinder. Utöver upphandling har han även hunnit med att importera telekommunikationsutrustning från Kina, skyltar ifrån Rumänien samt att medgrunda ett friskvårdsföretag.

Del 2: Inga avrop? Så gör du!

Sten Lövrup

INKÖPSRÅDET För att ha möjlighet att begära skadestånd för den skada du anser dig ha lidit när en upphandlande myndighet brutit mot avropsordningen i ett avtal måste du först kunna bevisa din skada. Här kommer fördelen med offentlighetsprincipen in.

Så gör du om du inte får några avrop

Sten Lövrup

INKÖPSRÅDET Grattis, du har vunnit upphandlingen och blivit etta på ramavtalet. Du sätter dig ner och väntar på att avropen ska börja trilla in. Veckorna går och inget händer. Ramavtalet skulle ju vara värt flera miljoner kronor. Vad gör du? Sten Lövrup reder ut dina alternativ.

Begära sekretess på anbudet

Sten Lövrup

INKÖPSRÅDET Sekretessbelägga anbud: hur ska jag göra och vad kan jag räkna med att få sekretess på? Sten Lövrup besvarar frågorna.

Måste jag begära sekretess för mitt anbud?

Sten Lövrup

INKÖPSRÅDET Måste jag som anbudslämnare begära sekretess när jag lämnar in anbudet. Borde inte upphandlaren automatiskt sekretessbelägga känsliga uppgifter i ett anbud? Frågorna besvaras av Sten Lövrup.

Överprövningens när, var, hur

Sten Lövrup

INKÖPSRÅDET Överprövningar är vanliga i offentliga upphandlingar. Men hur ska du tänka när du säljer till offentlig sektor? När ska du överpröva och när ska du låta bli?

Ställ rätt frågor till upphandlaren

Sten Lövrup

INKÖPSRÅDET Rätt sätt att ställa frågor till upphandlaren kan göra att kraven justeras för att passa ditt anbud bättre. Sten Lövrup förklarar hur du bör ställa frågor för att få maximal utdelning.

Så fungerar ramavtal och avrop

Sten Lövrup

INKÖPSRÅDET I del 2 i serien om de viktiga ramavtalen beskriver Sten Lövrup två sätt att få affärer via ramavtal: dynamisk rangordning och förnyad konkurrensutsättning

Så fungerar ramavtal

Sten Lövrup

INKÖPSRÅDET Vad är ramavtal? Hur fungerar avrop? Vilka typer av ramavtal finns det? Sten Lövrup reder ut begreppen och går igenom vad rangordnade ramavtal är.

Samarbeta för att vinna upphandling

Sten Lövrup

INKÖPSRÅDET Att sakna kapacitet för ett stort kontrakt utesluter inte möjligheten att lämna anbud. Det gäller bara att hitta samarbetspartners eller underleverantörer. Här går Sten Lövrup igenom vad du behöver tänka på.

Så lägger du upp ditt anbudsarbete

Sten Lövrup

INKÖPSRÅDET Det finns ingen generell lösning som passar alla när det gäller att lämna anbud i en upphandling. Men det finns några saker som underlättar planeringen, skriver Sten Lövrup.

Så drar du nytta av offentlighetsprincipen

Sten Lövrup

INKÖPSRÅDET Att vara väl förberedd är nyckeln till goda affärer, skriver Sten Lövrup och berättar hur offentlighetsprincipen kan ge dig mängder av matnyttig information som ger dig ett bra utgångsläge inför upphandlingar.