Alla inlägg av Sofia Elmeholt

Sofia Elmeholt

Om Sofia Elmeholt

Upphandlings­controller, Härnösands kommun, prisades med "Handslaget" som landets bästa offentliga upphandlare år 2014. Är civilekonom i grunden och har tidigare jobbat med redovisningsfrågor. Med devisen ”kreativ inom lagens ramar” vill hon se mer dialog och affärsmässighet inom offentlig upphandling utan att rättssäkerheten sätts åt sidan. Fritiden ägnas helst åt de båda barnen samt vänner och familj.

Jobbiga frågor ger bättre upphandling

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Frågor och svar kan vara en jobbig fas i upphandlingen, speciellt om frågorna kommer sent och förarbetet inte har varit optimalt. Men det är också en bra källa till kunskap för bättre upphandlingar, skriver Sofia Elmeholt.

”Det här uträttar vi på ett år”

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Vad uträttas på en upphandlingsavdelning i en medelstor kommun? Följ med Sofia Elmeholt in bakom kulisserna på upphandlingsavdelningen på Härnösands kommun för att se vad de uträttar under tolv månader.

Varför missar vi inköpsanalysen?

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Inköp ska vara strategiskt och offentlig sektor ska ligga i framkant. När det gäller den viktiga inköpsanalysen stämmer det inte, skriver Sofia Elmeholt som ser många lågt hängande frukter som väntar på att bli plockade.

Ta kontroll över processen

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Det är stort skillnad mellan hur upphandlare jobbar. Vissa är mer administratörer och klistrar in krav från beställarna i färdiga mallar. För att få till bra affärer måste vi upphandlare ta ansvar för hela processen, skriver Sofia Elmeholt.

Upphandlare – en tillgång för organisationerna

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Bred kunskap i flera ämnesområden är en av de viktigaste egenskaperna en upphandlare kan ha. Organisationerna måste bli bättre på att lyfta inköp och upphandling i verksamheten, skriver Sofia Elmeholt.

Stelbent eller med ett gott syfte?

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Ordet LOU gör många upprörda. Sofia Elmeholt skriver hur hon bemöter gnället som hon ibland får höra.

Så håller jag dialog med leverantörer

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Sofia Elmeholt ger sina bäst tips i hur du får maximal nytta av leverantörsdialogen.

Dataskyddet kräver nya krav

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Det är inte bara nya upphandlingslagar på gång. Nya dataskyddsförordningen börjar gälla i maj 2018 och ställer nya krav på it-systemen. Kraven måste med i framtida upphandlingar men också uppfyllas av befintliga system, skriver Sofia Elmeholt.

Lätt att prismodellen blir fel

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Fortfarande ser jag prismodeller i offentliga upphandlingar som är enkla att manipulera och som bäddar för nollbud eller negativa priser, skriver Sofia Elmeholt.

Leverantörer som går att lita på

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Våga prata med tilltänkta affärspartners för att öka tilliten, undvika missförstånd och minska antalet leverantörer som lovar för mycket. Förhandlat förfarande är en bra väg att gå, skriver Sofia Elmeholt.

Hämta idéer från andra branscher

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Att snegla på hur upphandlingsmodellerna ser ut i andra branscher än den upphandlingen gäller kan ge nya perspektiv och idéer, skriver Sofia Elmeholt.

Belöning stimulerar leverantörer

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Om ett bättre resultat leder till ökad ersättning för leverantören kan det stimulera innovationstänkande och utveckling, något som prövats med positiva resultat i Härnösand.

LOU hindrar inte småföretag

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Är LOU ett hinder för SME-företag? Nej, säger Softa Elmeholt som menar att det är vi upphandlare, och eventuellt också våra kravställare, som utgör hindret.

En nyckel till politiska mål

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Strategiskt använd offentlig upphandling är en nyckel för att nå politiskt satta mål. Det menar Sofia Elmeholt som värnar det lokala perspektivet och varmt rekommenderar att bättre involvera politikerna i upphandlingsprocessen.

Inblick i prisbelönad upphandling

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Så här gick Härnösands kommuns prisade livsmedelsupphandling till. Sofia Elmeholt, som vid årsskiftet tog klivet över till konsultvärlden, bjuder på en inblick i processen.

Det här är Härnösands dialogmodell

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Räds inte leverantörsdialogen! Det poängterar Sofia Elmeholt som ser dialog som en självklar ingrediens i affärsmässiga upphandlingar. I ”Härnösandsmodellen” ingår kontakt med alla anbudsgivare, inte bara med vinnande leverantör, och öppna dörrar för besök från företag.

Dags att bredda spelet

Sofia Elmeholt

INKÖPSRÅDET Varför nyttjar vi inte hela spelplanen? Det frågar sig Sofia Elmeholt som noterar att upphandlare, likt oerfarna fotbollsspelare, tenderar att gadda ihop sig i mitten istället för att utnyttja hela planen. För att utveckla offentlig upphandling menar hon att vi måste våga riskera en och annan överprövning när spelet breddas och bollen råkar rulla över sidlinjen.