Alla inlägg av Rikard Blom

Rikard Blom

Om Rikard Blom

Rikard Blom är grundare av e-Avrop som startade 1999, men har 2017 lämnat företaget och är nu fristående debattör inom offentlig upphandling. Många talar om den goda affären utan att närmare gå in på vad den består av. Upphandling, med det stora värde den representerar, verkar samhällsförändrande. Förändring finansierat av skattemedel. Därför är det viktigt att man granskar metoder och affärsmodeller som används i upphandling. Lagen är ingen affärsmodell. Den är bara ett rättesnöre. Det är säkerställandet av den goda affären som är upphandlingens kärna. Fritiden ägnas åt fiske utan att det nödvändigtvis måste nappa.

Problemen med viktade utvärderingar

Rikard Blom

INKÖPSRÅDET Att vikta pris och kvalitet i utvärderingen är en vanlig metod att sålla fram det bästa anbudet. Rikard Blom visar med konkreta exempel på fallgroparna med metoden.

Sluta upphandla med optioner

Rikard Blom

INKÖPSRÅDET Många upphandlingar innehåller optioner. Tyvärr ger det två typer av problem: utvärderingen blir lidande och det inbjuder till osund strategisk budgivning, skriver Rikard Blom.