Alla inlägg av Maria Krantz

Maria Krantz

Om Maria Krantz

VD och ägare av Ted Law som hjälper anbudsgivare genom hela upphandlings­processen, från att lämna anbud till att ansöka om över­prövning samt följa upp avtal. Har jobbat med upphandling i drygt tio år, som föredragande på domstol, upphandlingskonsult och som anbudsgivare. Grundare av Anbudspriset och aktiv i FSOL, Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer, där hon ansvarar för föreningens remissvar om offentlig upphandling. På fritiden löptränar Maria och umgås med vänner och familj.

Lojal mot kunden, affären eller lagen?

Maria Krantz

INKÖPSRÅDET Vem ska man som upphandlare vara lojal mot: kunden, affären eller lagen? Det är inte alltid lätt, men bäst för alla är om lojaliteten i första hand ligger mot lagen. Det drar både kunden och affären störst nytta av på sikt, menar Maria Krantz och Erik Björklund.

Avbryter för att välja ”rätt” leverantör

Maria Krantz

INKÖPSRÅDET Vi ser alltför ofta att upphandlingar avbryts för att "fel" leverantör vinner. Den upphandlande myndigheten avbryter upphandlingen och ändrar kraven i en ny upphandling så att "rätt" leverantör får affären, skriver Maria Krantz och Denise Malmström.

”Regeringens strategi har brister”

Maria Krantz

INKÖPSRÅDET Regeringens strategi för offentlig upphandling är genomarbetad och ambitiös, men den har brister och riskerar att bli en pappersprodukt, skriver Maria Krantz.

Det krävs två för att dansa tango

Maria Krantz

INKÖPSRÅDET Att nobba offentlig upphandling är definitivt inte rätt sätt att visa sitt missnöje. Samarbete och dialog är betydligt bättre än bojkott menar Maria Krantz och Denise Malmström på Tenders – som vill se ökad aktivitet från både köpare och leverantör.