Alla inlägg av Maria Agrén

Carl Norén

”Lägg mer krut på avtalet”

Upphandlare lägger för lite krut på avtalet som är avgörande för om affärsrelationen ska fungera, menar Carl Norén. Ett bra avtal balanserar köparens och säljarens intressen och innehåller bara klausuler som är tänkta att användas. Att nå rätt balans och avvägning kräver rätt kunskap.

Petter Ulander

”Höga krav på IT-upphandlare”

Att upphandla IT kräver speciell kompetens hos upphandlaren. Fackkunskap inom dator- och nätverksteknik är inte nödvändig, men däremot är det nödvändigt med kunskap i kravställningstekniker och utvärderingsmetoder speciellt anpassade för IT-system menar Petter Ulander på Adviceu.