Alla inlägg av Jon Kihlman

Jon Kihlman

Om Jon Kihlman

Advokat och doktor i handelsrätt som driver egen advokat­verk­sam­het i Stockholm. Utöver doktors­avhand­lingen "Fel" har han skrivit bland annat läroboken "Köprätten: en introduktion" samt åtskilliga artiklar om avtalsrätt och offentlig upphandling. Hans nya bok "CISG: en kommentar" ges ut nu i november. Medverkar även i Upphandlings­rättslig Tidskrift nr 3 med artikeln "Contract law and public procurement".

Anbudsgivare är inte idioter

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort flera mål som rör ”onormalt låga anbud”. Jon Kihlman konstaterar att få anbudsgivare är idioter och att underprissättningen beror på illa genomtänkta förfrågningsunderlag och utvärderingsmodeller.

Nya lagen ett misslyckande

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET Om målet var att förenkla är de nya upphandlingslagarna ett misslyckande. Men den verkliga makten att förenkla ligger hos varje upphandlare. Ta den chansen, uppmanar Jon Kihlman.

Rätt avtal bättre än diskvalificering

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET Med rätt avtal går det att navigera förbi de hinder som försvårar för speciellt mindre, lokala företag att vara med i upphandlingar. Det visar Jon Kihlman, med utgångspunkt från ett aktuellt rättsfall.

Vad en upphandlare inte behöver göra

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET Genom att sluta använda vissa delar av sin arsenal kan upphandlaren få till bättre upphandlingar, utan att tumma på kvaliteten. Jon Kihlman ger praktiska råd.

Sekretess och överprövning

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET När bör allmänna handlingar sekretessbeläggas och när kan sekretessen ställa till problem? Jon Kihlman reder ut begreppen.  

Gör hemläxan innan avtalet hävs

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET Att ropa på hävning av ett avtal som inte fungerar hundraprocentigt är lätt. Men som Jon Kihlman poängterar är det av yttersta vikt att göra sin hemläxa innan det kravet ställs. Om avtalsbrottet inte är väsentligt kan exempelvis hävningen bli dyr.

Välj rätt lag vid internationella affärer

Jon Kihlman

INKÖPSRÅDET Olika länders rättsregler är en försvårande faktor vid upphandlingar över gränserna. Jon Kihlman poängterar att lagvalet, åtminstone vid varuköp, därför måste vara mer exakt än att bara hänvisa till svensk rätt.