Alla inlägg av Johan Almesjö

Johan Almesjö

Om Johan Almesjö

Förbundsdirektör för Inköp Gävleborg som varje år upphandlar och genomför mer än 500 upphandlingar. Kommunalförbundet arbetar på uppdrag av nio kommuner i Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun. Hans fokus är hur den offentliga affären styrs ur ett hållbarhetsperspektiv där alla perspektiv balanseras i den offentliga affären. Johan kommer från ett uppdrag som länsdirektör för Försäkringskassan och som biträdande länsarbetsdirektör. Fritiden består mycket av golf och resor tillsammans med familjen.

Något har hänt i den offentliga affären

Johan Almesjö

INKÖPSRÅDET Vi som jobbar mitt i det kanske inte märker förändringen, men den är stor. Bilden av offentlig upphandling har förändrats rejält under bara de senaste åren, menar Johan Almesjö.

2017 tar förändringen fart

Johan Almesjö

INKÖPSRÅDET Att vara mitt i en förändring är frustrerande. Behoven är stora, men betraktat inifrån ser förändringen ut att gå långsamt. Inte allt - men mycket - kommer att hända under 2017, skriver Johan Almesjö.

I den offentliga affärens tjänst

Johan Almesjö

INKÖPSRÅDET Trots stora förändringar och många utmaningar – glöm inte bort att den offentliga affären driver utvecklingen framåt, skriver Johan Almesjö.

Rätt kvalitet i den offentliga affären

Johan Almesjö

INKÖPSRÅDET Tillräcklig kvalitet är ett förhållningssätt som vi måste bära in i affärerna – för att nå rätt kvalitet. Det skriver Johan Almesjö som också poängterar att rätt ställda krav kräver uppföljning.

Tjänsteköp: medicin mot utanförskap

Johan Almesjö

INKÖPSRÅDET De allt mer uppskruvade kraven på kompetens försvårar för bland annat nyanlända att kvala in på arbetsmarknaden. Baserat på upphandlingserfarenhet och åren som biträdande länsarbetsdirektör ser Johan Almesjö en lösning. Tjänsteinköp från sociala företag hjälper till att flytta människor från utanförskap och bidragsberoende till medskapande och tillväxt.

Upphandlaren: möjliggörare i ett flöde av nya utmaningar

Johan Almesjö

INKÖPSRÅDET Johan Almesjö reflekterar över alla de utmaningar vi har framför oss. Hur är vi som offentliga upphandlare egentligen rustade för att möta de förändringar som samhället står inför?