Alla inlägg av Joakim Lavér

Joakim Lavér

Om Joakim Lavér

Advokat och partner på Hannes Snellman Advokatbyrå. Ansvarig för Hannes Snellmans upphandlings­verksamhet i Stockholm. Har arbetat med upphandlingsfrågor allt sedan Sveriges EU-inträde och biträder såväl upphandlande myndigheter som leverantörer i tvister och med upphandlingsrättslig rådgivning. Tycker om utmaningar och sätter alltid klientens intresse i främsta rummet. Stolt pappa till tre barn. Spelar gärna golf och gillar att gå på fotboll och hockey.

Hur långt får ett avtal vara?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Varför finns LUF? Varför behövs det speciella upphandlingslagar för dem som är verksamma inom vatten- och energiförsörjning? Joakim Lavér svarar på läsarfrågor.

Därför finns LUF

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Varför finns LUF? Varför behövs det speciella upphandlingslagar för dem som är verksamma inom vatten- och energiförsörjning? Joakim Lavér svarar på läsarfrågor.

Konsultjäv när upphandlingen vinns av konsultföretaget?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Om upphandlingen vinns av företaget konsulten själv är anställd vid, strider det mot likabehandlingsprincipen och vad gör man åt det? Joakim Lavér reder ut problemet.

Inga anbud efter förnyad konkurrensutsättning

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Joakim Lavér svarar på en läsarfråga om hur man agerar om inga anbud inkommit efter förnyad konkurrensutsättning.

Kompensation för faktisk prisökning?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Upphandlaren vill använda konsumentprisindex men leverantören anser inte att det speglar den faktiska prisutvecklingen. Vad kan leverantören göra för att få ett mer rättvisande resultat? Joakim Lavér reder ut begreppen.

Konkurrenten är kriminell men blir inte utesluten

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET En konkurrent till oss är åtalad för ett brott. Ibland blir företaget uteslutet ur upphandlingar, ibland inte. Vi har förlorat affärer när konkurrenten inte har blivit utesluten. Hur ska vi agera? Joakim Lavér svarar på en läsarfråga.

Finns en tidsfrist när jag avbryter en upphandling?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Måste jag ange en tidsuppgift motsvarande avtalsspärr när jag beslutar att avbryta en upphandling? Joakim Lavér svarar på den läsarfrågan.

När gäller hyresundantaget?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET När gäller hyresundantaget, som innebär att jag inte behöver upphandla? Kommer nya LOU att förändra läget? Joakim Lavér reder ut frågan.

Vem köper vi av när avtalet har löpt ut?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Hur ska vi göra när det nuvarande avtalet har löpt ut och en överprövning gör att vi inte kan teckna nytt avtal för de tjänster verksamheten måste ha? Ska vi köpa av den gamla leverantören eller av den som har vunnit den överprövade upphandlingen? Joakim Lavér svarar på läsarfrågan.

Hur ska jag ange avtalsspärren?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Vilka krav finns det på hur jag ska ange avtalsspärren i tilldelningsbeslutet? Räcker det med att hänvisa till tiodagarsfristen? Joakim Lavér svarar på en läsarfråga.

Hur hård kan jag vara vid hävning?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Hur får och hur bör jag formulera villkoren för att häva ett avtal, frågar en läsare. Joakim Lavér svarar.

Så ska forskningsundantaget tillämpas

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Kontrakt för forskning och utveckling är undantagna från LOU. Hur ska undantaget behandlas och ändrar den kommande lagstiftningen undantaget. Joakim Lavér besvarar frågor från läsare,

Måste jag ställa krav på laglydnad?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Måste jag specificera i förfrågningsunderlaget vilka lagkrav och tillstånd en leverantör måste leva upp till och ha? Joakim Lavér svarar på en läsarfråga.

Kan avtal hävas om leverantören inte håller avtalade priser?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Går det att häva ett avtal om leverantören inte står fast vid avtalade priser, trots att de legat till grund för tilldelningen? Situationen är inte ovanlig och Joakim Lavér förklarar vad som gäller.

Går det att ställa krav på bolagsform i upphandlingar?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET När kan en upphandlande myndighet ställa krav på anbudsgivarens bolagsform? Joakim Lavér reder ut begreppen.

Bara ett giltigt anbud – eller inga alls

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Vad gör man om det bara finns ett giltigt anbud? Eller inga alls? Upphandlare måste inte lämna kontraktet till den anbudsgivaren, utan det finns olika vägar att gå vidare, Joakim Lavér reder ut begreppen.

Hur undviker vi orimligt låga anbud?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Vad kan upphandlare göra för att undvika osund prispress och kanske tvingas anta för låga anbud? Joakim Lavér svarar på en läsarfråga.

Vad skiljer lägsta pris från ekonomiskt mest fördelaktiga anbud?

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Vad innebär det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt de nya upphandlingsreglerna? Joakim Lavér reder ut begreppen.

Inget krav att förkasta låga anbud

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Vad riskerar en upphandlande myndighet som inte förkastar eller begär förklaring till för låga anbud? Joakim Lavér reder ut myndighetens ansvar och hur det utökas i den lagändring som är på väg.

Så tacklas möjligt konkurrensbrott

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Hur ska en anbudsgivare agera om det finns risk för begränsad, eller till och med snedvriden, konkurrens i en upphandling? Denna läsarfråga besvaras av Joakim Lavér – som reder ut vad som gäller både i nuvarande och kommande lagstiftning.

Påbörjad upphandling påverkas inte

Joakim Lavér

INKÖPSRÅDET Vad gäller egentligen för upphandlingar som påbörjas, men inte hunnit avslutas, före det att de nya upphandlingslagarna träder i kraft den 1 april 2016? Frågan ställdes i samband med Inköpsrådets första konferens, Allt om nya LOU och LUF, och besvaras här av Joakim Lavér.