Alla inlägg av Inköpsrådet redaktion

Personer måste få veta att de registreras

FÖRDJUPNING Anbud som lämnas i offentliga upphandlingar innehåller ofta personuppgifter, till exempel om anbudsgivarens anställda. GDPR innebär att anbudsgivare och myndighet måste informera de anställda om hur deras personuppgifter behandlas. Martin Brinnen och Kristian Pedersen, Advokatfirman Kahn Pedersen, beskriver vad upphandlare och anbudsgivare bör tänka på.

Sylvia Lindén, Jens Nilsson och Patrik Määttä
Foto: Kilpatrick Townsend

Viktigt första förhandsavgörande

FÖRDJUPNING EU-domstolen slår fast att försörjningsdirektivet omfattar utförande av transporttjänster till allmänheten på järnväg. Förhandsavgörandet är inte bara speciellt på så sätt att det är första gången som en svensk nationell domstol vänder sig till EU-domstolen för tolkning av ett upphandlingsdirektiv. Det är också principiellt viktigt. Sylvia Lindén, Jens Nilsson och Patrik Määttä på Kilpatrick Townsends upphandlingsgrupp analyserar domen.