Alla inlägg av Inköpsrådet redaktion

Sylvia Lindén, Jens Nilsson och Patrik Määttä
Foto: Kilpatrick Townsend

Viktigt första förhandsavgörande

FÖRDJUPNING EU-domstolen slår fast att försörjningsdirektivet omfattar utförande av transporttjänster till allmänheten på järnväg. Förhandsavgörandet är inte bara speciellt på så sätt att det är första gången som en svensk nationell domstol vänder sig till EU-domstolen för tolkning av ett upphandlingsdirektiv. Det är också principiellt viktigt. Sylvia Lindén, Jens Nilsson och Patrik Määttä på Kilpatrick Townsends upphandlingsgrupp analyserar domen.

Emily Tomas da Costa, Erik Olsson, Olle Lindberg, Kristian Pedersen samt Tahmina Sahibli

ARTIKELSERIE: RAMAVTAL

Så får du ramavtalet att fungera

DEL 3 av 4 Viten, bonus, selektiv förlängning är några medel som står till buds för att få rätt leveranser i ramavtalet. Om det ändå inte fungerar återstår hävning eller uppsägning. I den tredje delen av artikelserien om ramavtal går vi igenom möjligheterna och deras fördelar och nackdelar.