Alla inlägg av Inköpsrådet redaktion

Oväsentlig ändring tillåten

DEL 7  Enligt bestämmelserna om ändringar av upphandlade avtal ska man först ska pröva om ändringen är tillåten. Det görs enligt någon av de specifika bestämmelserna i 17 kap. 9–13 §§ LOU. Om ändringen inte faller in under någon av dessa kan den ändå vara tillåten, om den inte är väsentlig.

Viktor Robertson
Foto: Kahn Pedersen

Ingen får uteslutas ohörd

FÖRDJUPNING  Kan en upphandlande myndighet ”förvandla” en uteslutningsgrund till ett ska-krav? På så sätt förkastas anbudet utan krav på förklaring. Viktor Robertson, Advokatfirman Kahn Pedersen, tar upp frågan och utgår från en dom i Kammarrätten i Jönköping.

Sylvia Lindén, Jens Nilsson och Patrik Määttä
Foto: Kilpatrick Townsend

Viktigt första förhandsavgörande

FÖRDJUPNING EU-domstolen slår fast att försörjningsdirektivet omfattar utförande av transporttjänster till allmänheten på järnväg. Förhandsavgörandet är inte bara speciellt på så sätt att det är första gången som en svensk nationell domstol vänder sig till EU-domstolen för tolkning av ett upphandlingsdirektiv. Det är också principiellt viktigt. Sylvia Lindén, Jens Nilsson och Patrik Määttä på Kilpatrick Townsends upphandlingsgrupp analyserar domen.

Emily Tomas da Costa, Erik Olsson, Olle Lindberg, Kristian Pedersen samt Tahmina Sahibli

ARTIKELSERIE: RAMAVTAL

Så får du ramavtalet att fungera

DEL 3 av 4 Viten, bonus, selektiv förlängning är några medel som står till buds för att få rätt leveranser i ramavtalet. Om det ändå inte fungerar återstår hävning eller uppsägning. I den tredje delen av artikelserien om ramavtal går vi igenom möjligheterna och deras fördelar och nackdelar.