Alla inlägg av Ida-Maria Andersson

Ida-Maria Andersson

Om Ida-Maria Andersson

Jurist och tidigare anbuds­konsult på Tenders Sverige AB.  Ida-Maria Andersson har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet och är särskilt intresserad av offentlig upphandling på grund av att området innefattar en mix av juridik, ekonomi och affärsmässighet. Ägnar fritiden åt styrketräning samt åt vänner och familj.

Så fungerar ESPD för anbudslämnare

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET ESPD (Europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet) är en av de större nyheterna i nya LOU. Ida-Maria Andersson och Malin Grundström tipsar dig som leverantör om vad du bör tänka på kring ESPD i ditt anbud.

Så funkar sekretess

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET Offentlig upphandling är generellt just offentlig. Alla handlingar är tillgängliga för alla när upphandlingen är avslutad. Samtidigt finns sekretesslagstiftningen som gör att delar av anbud kan hemligstämplas. Ida-Maria Andersson och Sara Dahlén reder ut balansgången mellan offentlighet och sekretess.

”Begränsa inte antalet anbud”

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET Vad är skillnaden mellan anbud med alternativt utförande, sidoanbud och alternativt anbud? Caroline Haag och Ida-Maria Andersson reder ut begreppen och förklarar varför upphandlare inte bör begränsa antalet anbud som en leverantör får lämna.

Räcker det att förlänga anbudstiden?

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET Vad gäller om förutsättningarna ändras väsentligt under anbudstiden? I nya LOU står det bara att anbudstiden ska förlängas. I gamla LOU skulle upphandlingen annonseras på nytt. Är det fullt så enkelt? Ida-Maria Andersson och kollegan Caroline Haag reder ut begreppen.

Lämna inga extrauppgifter i anbudet

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET Två nya domar visar hur viktigt det är för anbudsgivare att anpassa sitt anbud efter upphandlingen och inte lämna mer information än vad som krävs. Ida-Maria Andersson och Sara Dahlén förklarar vad domarna får för konsekvenser för anbudsgivare.

Så borde leverantörerna kontrolleras

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET Ett av syftena med nya LOU är att effektivisera och förenkla offentlig upphandling. I åtminstone ett avseende har lagstiftarna misslyckats. De nya reglerna om kontroll av leverantörer, särskilt kravet på utdrag från belastningsregistret, vållar huvudbry för både upphandlare och leverantörer. Vi har ett förslag på en bättre lösning.

Så effektiviserar du anbudsarbetet

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET I och med de förkortade minimifristerna läggs vikten tyngre på ett effektivt och strukturerat anbudsarbete. Ida-Maria Andersson och Daniel Lidman ger tips i fyra steg.

Nya lagar ger kortare tidsfrister

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET Med de nya upphandlingslagarna har tidsfrister för vissa anbudsansökningar och anbud i upphandlingar förkortats. Ida-Maria Andersson och Linn Gulaker Olsen jämför minimifrister från tidigare och nya upphandlingslagar.

Så jobbar du proaktivt

Ida-Maria Andersson

INKÖPSRÅDET Att sälja till offentlig sektor handlar lika mycket om att skapa preferens för sina produkter och undersöka beställarens behov som att svara bra på ett förfrågningsunderlag. Ida-Maria Andersson och Caroline Haag visar i fem steg hur en framgångsrik leverantör bör jobba.