Alla inlägg av Charlotta Holmer

Charlotta Holmer

Om Charlotta Holmer

Upphandlingskonsult på Colligio AB. Jobbar med alla typer av upphandlingar. Tycker att det är viktigt att upphandling bidrar till utveckling och förbättring av verksamheten med fokus på ett avtal som ger användaren vad den verkligen har behov av. Ägnar fritiden åt att leta efter snö att åka på. Har en bakgrund som inköpare/upphandlare på Falu Energi & Vatten AB.

När förenkling blir försämring

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Nu pratas det mycket om förenklingar och en utredning har föreslagit enklare och flexiblare upphandlingsregler. Men förenklingar för vem? Den enkla vägen kan lätt bli den dåliga vägen, varnar Charlotta Holmer.

Alla har en åsikt om upphandling

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Alla tycks ha åsikter om upphandling och vill gärna berätta för mig hur det egentligen fungerar, istället för att fråga mig som jobbar med upphandling varje dag. Deras bild av upphandling är minst sagt skev.

Är regler till för att följas eller brytas?

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Varför lägger vi så mycket tid på att hitta undantag från upphandlingsreglerna, frågar sig Charlotta Holmer. På ekonomi- eller personalavdelningen letar man inte efter undantag för bokförings- eller arbetsmiljöreglerna.

Ska upphandlare bli tekniker eller tekniker bli upphandlare?

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Upphandling är enkelt. Det svåra är kunskapen om det som ska upphandlas, som dimensioner på vattenledningsrör och klassningar på luftfilter. Kanske vore det bättre att lära ut upphandling till teknikerna, än att göra upphandlarna till tekniker, skriver Charlotta Holmer.

Vilken idiot har skrivit den här skiten?

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Charlotta Holmer har gått igenom en känslofylld resa med den nya lagstiftningen. Det började med förhoppningar om en lite bättre tillvaro, gick över till ilska för att nu mest känna apati inför de nya reglerna.

Tack till Sveriges upphandlare

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Charlotta Holmer vill rikta ett stort tack till upphandlare som generöst delar med sig av sina kunskaper. Det är en ovärderlig hjälp och gör upphandlingarna bättre.

Nästa tv-serie: Upphandlaren

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Glöm bönder och sjuksköterskor. Den mest spännande TV-serien skulle utspela sig i upphandlarens vardag. Charlotta Holmer skriver synopsis till ett drama med mutor, jäv och knepiga relationer mellan upphandlare, leverantörer och beställare.

Låt inköp ta plats i verksamheten

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET En upphandlare behöver både verksamheten och beställare i sitt arbete. Att förflytta inköpsfunktionen längre ifrån verksamheten är fel väg att gå, menar Charlotta Holmer.

Fem tips för att nå fram

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Det är svårt att få beställare och leverantörer att förstå vad vi upphandlare menar. Charlotta Holmér har tagit fram fem tips som förbättrar din kommunikation.

Jag har inte kontroll

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Vad har vi som inköpare för kontroll över det vi köper och den vi köper av? Frågar någon om jag har kontroll på våra inköp måste jag svara nej, skriver Charlotta Holmér.

Ibland blir det fel

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Ibland blir upphandlingar inte riktigt som man tänkt sig för att upphandlarna missat något, ibland är det ett anbud som måste förkastas för att leverantören glömt bort en detalj. Även om alla gör sitt bästa, så kan vi vara säkra på att göra fel igen, skriver Charlotta Holmer.

Avtalsuppföljning ingår i jobbet

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Uppföljning av avtal sker hela tiden, även om den inte utförs enligt någon speciell plan, skriver Charlotta Holmer, och tycker att man måste kunna lita på att leverantörerna kan göra sitt jobb.

Snåriga regler för tidsfrister

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Reglerna för tidsfrister är minst sagt krångliga, skriver Charlotta Holmer och efterlyser en app som gör det enklare att räkna ut.

När tilldelningsångesten slår till

Charlotta Holmer

INKÖPSRÅDET Charlotta Holmer funderar över det här med tilldelnings­ångest. Varför är det så svårt att få iväg det där tilldelningsmeddelandet? Är det risken att göra de leverantörer som inte valts ut besvikna?