Anbudsdagen • 8 okt • Stockholm

Anbudsdagen har totalt fokus på försäljning till offentlig sektor. Det är ett effektivt forum där du får maximal information på kort tid.

Anbudsdagen är ett måste för dig som vill lyckas bättre i den offentliga affären. Vi bjuder in experter som delar med sig av kunskap, erfarenheter och tips för att du ska bli en vinnande leverantör.

Det här måste du känna till:

  • Upphandlingsjuridiken – de delar som är viktiga för dig som leverantör
  • Kommunikation – tidig dialog, frågor och svar, kommunicera under avtalstiden
  • Vilka krav i en upphandling som kan vara kostnadsdrivande och var i upphandlingsdokumenten du hittar dem

Så går du vidare:

  • Rättspraxis och nyheter inom LOU
  • När du ska överpröva och hur du gör

Du får lyssna på föreläsningar och delta i praktiska övningar som ger dig kunskap och verktyg för att göra bättre affärer. Ta del av erfarenheter från andra leverantörer som lyckats utveckla sina affärer med offentlig sektor. Lyssna till och ställ frågor till upphandlare, anbudsexperter och advokater.


PRAKTISK INFORMATION

Datum: 8 oktober 2020
Plats: Berns, Stockholm
Tid: kl. 9.30-16.30 (med efterföljande mingel fram till ca kl. 17.30). Registreringen öppnar kl. 8.30.
Pris: 2 950 kr t.o.m. 8 september, därefter 3 950 kr
I priset ingår frukost, lunch, frukt och eftermiddagsfika.

Frågor? Kontakta oss på bokning@inkopsradet.se

Våra bokningsvillkor hittar du här.


PROGRAM

Upphandlingsjuridiken
Vilka delar av upphandlingsjuridiken måste du som leverantör ha koll på för att undvika fallgropar när du lämnar anbud? Delar av avtalsvillkoren och de krav som ställs kan vara kostnadsdrivande. Hur navigerar du i upphandlingsdokumenten för att hamna rätt?

Upphandla utan krångel – vad gäller vid direktupphandling?
Många företag upplever att offentlig upphandling är krångligt och resurskrävande, men det finns vissa inköp som är enklare att göra än andra. Direktupphandling är ett särskilt förfarande där andra regler gäller – det är mindre kravbundet, det finns större chans att vara med och påverka och det går snabbare att leverera. Ta del av de bästa direktupphandlingstipsen – både för dig som inte tidigare lämnat anbud till det offentliga eller till dig som lämnat anbud men behöver nya idéer.

I huvudet på en upphandlare i en föränderlig värld
I diskussion med sina sakkunniga tar upphandlaren fram krav och villkor som ska gälla, utifrån den verksamhet som de är experter på. Upphandlaren har också krav, prioriteringar och interna mål att ta hänsyn till. Hur kan upphandlaren på bästa sätt överbrygga kunskapsgapet och ta tillvara den kunskap som finns i leverantörsledet för att få verksamhetens behov av varor och tjänster lösta på bästa sätt, med hänsyn till både miljö, ekonomi och utveckling?

Den offentliga affären – en möjlighet
Att ta sig in på den offentliga marknaden är inte alltid lätt. Lyssna till ett företag som lyckats och ta del av deras bästa tips för hur de arbetar med anbud och hur de samarbetar under den viktiga avtalstiden.

Fokus på lägsta pris
Ofta hör vi att det är fokus på lägsta pris med prisdumpning och nollanbud som följd. Är det verkligen så? När är det lämpligt och kanske en absolut fördel att fråga efter lägsta pris och när bör upphandlaren ställa mer utförliga krav på kvalitet?

Säljande anbud – det handlar inte om er det handlar om myndighetens behov
En skicklig anbudsgivare lyfter fram och synliggör de risker upphandlaren står inför. Exempelvis vid byte av leverantör, tänkta lösningar som inte kommer fungera och risk för sprängda kostnadsramar. Många anbudsgivare är väldigt fokuserade på att inte göra fel. Ibland kan det vara smart att lägga mer resurser på att visa att ni förstår myndighetens behov och att ni vill samarbeta för att hitta de bästa lösningarna för alla parter.

Nästa steg – finslipa din anbudsprocess
Får reda på hur rättspraxis påverkar upphandlingar och vad du bör veta och ta reda på för att finslipa din anbudsprocess. När kan överprövning vara ett alternativ, eller kanske till och med en nödvändighet?

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.


SAMARBETSPARTNER