Praxisdagen • 20 april • Stockholm

Rättspraxis inom offentlig upphandling utvecklas kontinuerligt. Svenska kammarrätter producerar 350 nya domar inom området per år. Till det kommer en handfull domar från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen.

Praxisdagen den 20 april är ett enkelt och tidseffektivt sätt att hålla dig uppdaterad om hur praxis har utvecklats inom rättsområdet. Under dagen får du ta del av analyser av aktuella och betydelsefulla rättsfall med fokus på de praktiska konsekvenserna av den nya rättspraxis som tar form.

Dagen består av tio programpunkter där olika aspekter av den nya rättspraxisen lyfts fram. Total står ett dussin välrenommerade advokater och jurister på talarlistan för en verkligt faktafylld konferens.

Praxisdagen är till nytta både för upphandlande myndigheter och enheter samt för företag som säljer till offentlig sektor.


PRAKTISK INFORMATION

Datum: 20 april 2020
Plats: Berns, Stockholm
Tid: kl. 9.30-16.00 (med efterföljande mingel fram till ca kl. 17.00). Registreringen öppnar kl. 8.30.
Pris: 2 950 kr t.o.m. 20 mars, därefter 3 950 kr
I priset ingår frukost, lunch, frukt och eftermiddagsfika.

Konferensen hålls även i Göteborg. Läs mer här!

Frågor? Kontakta oss på bokning@inkopsradet.se


PROGRAM

Program för dagen kommer inom kort.


SAMARBETSPARTNER

Våra bokningsvillkor hittar du här.