Praxisdagen • 20 april • Stockholm

Rättspraxis inom offentlig upphandling utvecklas kontinuerligt. Svenska kammarrätter producerar 350 nya domar inom området per år. Till det kommer en handfull domar från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen.

Praxisdagen den 20 april är ett enkelt och tidseffektivt sätt att hålla dig uppdaterad om hur praxis har utvecklats inom rättsområdet. Under dagen får du ta del av analyser av aktuella och betydelsefulla rättsfall med fokus på de praktiska konsekvenserna av den nya rättspraxis som tar form.

Dagen består av tio programpunkter där olika aspekter av den nya rättspraxisen lyfts fram. Total står ett dussin välrenommerade advokater och jurister på talarlistan för en verkligt faktafylld konferens.

Praxisdagen är till nytta både för upphandlande myndigheter och enheter samt för företag som säljer till offentlig sektor. Dagen arrangeras även i Göteborg.

Anna Ulfsdotter Forssell, Per-Ola Bergqvist och Helena Rosén Andersson är bara några av talarna på Praxisdagen


PRAKTISK INFORMATION

Datum: 20 april 2020
Plats: Berns, Stockholm
Tid: kl. 9.30-16.30 (med efterföljande mingel fram till ca kl. 17.30). Registreringen öppnar kl. 8.30.
Pris: 2 950 kr t.o.m. 20 mars, därefter 3 950 kr
I priset ingår frukost, lunch, frukt och eftermiddagsfika.

Konferensen hålls även i Göteborg. Läs mer här!

Frågor? Kontakta oss på bokning@inkopsradet.se


PROGRAM

Så resonerar ett justitieråd
Helena Rosén Andersson, domare i Högsta förvaltningsdomstolen,  analyserar aktuella, konkreta och praktiska juridiska frågeställningar inom upphandlingsrätten.
Helena Rosén Andersson, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen

Trender och tendenser inom upphandlingsrätten
Ta del av det senaste som händer generellt kring överprövningar, förhandsavgöranden och upphandlingsskademål i en initierad exposé.
Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Ulfsdotter Law

Köp utanför upphandlade avtal
Ibland är köp utan upphandlade avtal nödvändiga. Så bör du agera för att minimera felet. Så bedömer domstolarna om avtal ska få bestå eller inte.
Kaisa Adlercreutz och Sara Fogelberg, advokater, Front Advokater.

Utvärdera på mjuka parametrar – hur långt får man gå?
Färska domar från kammarrätterna visar hur långt det är möjligt att vara subjektiv i utvärderingen av anbud.
John Hane, advokat, Foyen 

Ny praxis kring ramavtal
Två nya EU-domar (Coopservice och Irgita) förändrar spelreglerna för ramavtal. Ta del av hur svensk rättspraxis har formerats efter dessa domar och även vilka förhandsavgöranden som EU-domstolen arbetar med.
Erik Olsson, advokat, Kahn Pedersen

Rättsläget kring förkastande av anbud och proportionalitet
Ska anbud som inte uppfyller kraven förkastas, oavsett hur litet felet är, eller finns det utrymme för att göra en proportionalitetsbedömning? En ny dom från kammarrätterna ger anledning att ta upp och diskutera rättsläget i den frågan.
Pernilla Rasiwala och Jenny Kenneberg, advokater, Brick Advokat

Underleverantörer och underentreprenörer
Vad gäller avseende krav och villkor på underleverantörer och underentreprenörer till anbudslämnare i offentlig upphandling? Vilka villkor går att ställa – i upphandlings- respektive avtalsfasen – och vilka begränsningar för kravställande finns? Per-Ola Bergqvist rätar mot bakgrund av bland annat den senaste tidens rättspraxis från EU-domstolen ut frågetecknen.
Per-Ola Bergqvist, advokat, Foyen

Så hanterar du avtalsspärren
Högsta förvaltningsdomstolen har på senare tid behandlat olika frågor om avtalsspärr. Under passet redovisas praxis om hur avtalsspärrens längd ska beräknas, hur avtalsspärren kan förlängas av den upphandlande myndigheten och vad som gäller vid förlängd avtalsspärr i domstol.
Viktoria Edelman och Anna Brengesjö, advokater, AG Advokat

Minska risken för överprövning och onödiga anbudsförkastanden
Överprövningar handlar ofta om tillräcklig dokumentation har getts in i anbudet. Det finns också gott om situationer där anbud måste förkastas på grund av formaliteter. Så kan den upphandlande myndigheten minska dessa risker när upphandlingsdokumenten skrivs.
Johan Lidén och Erik Sjöberg, advokat respektive jurist, Front advokater


SAMARBETSPARTNER

Våra bokningsvillkor hittar du här.