Purchase to pay | 11 feb 2020

DIGITALISERING AV INKÖPSPROCESSEN

Fortfarande innebär digitaliseringen av inköp ofta isolerade digitala öar där vissa delar av processen har digitaliserats. Mer sällan finns det en sammanhållen digital strategi som täcker och länkar samman varje steg i kedjan.

Samtidigt utvecklas området snabbt med nya tekniska lösningar baserade på maskininlärning och big data. Det skapar nya möjligheter för bättre och effektivare inköp, uppföljning och förvaltning av avtal.

Konferensen P2P tar ett helhetsgrepp över hela inköpsprocessen (från sourcing till betalning) och visar både på goda exempel ur verkligheten och ger visioner om hur framtidens moderna inköpsorganisation arbetar.


PRAKTISK INFORMATION

Datum: 11 februari 2020
Plats: Berns, Stockholm
Tid: kl. 9.30-16.00 (med efterföljande mingel fram till ca kl. 17.00). Registreringen öppnar kl. 8.30.
Ordinarie pris: 4 950 kr
Erbjudande just nu:  3 950 kr
I priset ingår frukost, lunch, frukt och eftermiddagsfika.

Vem ska gå? Konferensen riktar sig till alla som arbetar med inköpsprocesser, exempelvis ekonomichefer, upphandlingschefer, e-handelssamordnare, controllers, upphandlare, it-ansvariga.

Frågor? Kontakta oss på bokning@inkopsradet.se


TALARE

Erica Togö
Lejonfastigheter
Hannes Dernehl TendiumLotta Bus Sourceomatic Per Werling
e-Avrop


PROGRAM

Kl. 9.30
Digitalisering = förändring. Så får du med verksamheten
Digitaliseringen skapar nya förväntningar både internt i organisationen och hos leverantörer och andra externa parter. Så möter du förväntningarna och får med verksamheten i den omställning som digitalisering innebär.
Kerstin Wiss-Holmdahl, förbundsjurist, Sveriges kommuner och regioner

Vad vill EU med digitala inköp
EU-kommissionen driver flera projekt inom digitalisering av inköp, projekt som ofta leder till tvingande lagstiftning. Ta del av vad EU-kommissionen har på gång och vilka förändringar som är att vänta.
Per Werling, jurist, e-avrop

Kl. 10.50-11.20 Kaffe

Ny teknik: Textanalys och textgenerering för effektivare inköp
Datorer blir allt bättre på att förstå innebörden av text samt även att formulera text. Tekniken kan användas för att förbättra upphandlingsdokument och i förlängningen kanske skriva dem helt och hållet. Följ med på en exposé över vad tekniken kan göra idag.
Hannes Dernehl, grundare, Tendium

Beslutsstöd för bättre upphandlingar
Med ett system för beslutsstöd kan du säkerställa att de krav du ställer i upphandlingen är tillräckliga för att uppfylla de lagkrav som ställs på den offentliga verksamheten. Här visas ett beslutsstöd för it-upphandlingar som ser till att det du upphandlar klarar GDPR, arkivlagen och andra regleringar.
Lotta Bus, jurist, Sourceomatic 

Kl. 12.20-13.20 Lunch

Praktikfall: Digitala inköp från ax till limpa
Lejonfastigheter har påbörjat och snart avslutat resan mot en helt digital inköpsprocess, från marknadsanalys till betalning. Till stor del är det tjänster som köps in, vilket skapar speciella krav för e-handelssystemet som traditionellt är inriktade mot varor. Ta del av Lejonfastigheters erfarenheter.
Erica Togö, upphandlingsansvarig, Lejonfastigheter

Praktikfall: Totalkoll på spenden och avtalen med AI
Även med hundratusentals fakturor går det att nå en mer precis spendanalys och avtalsmatchning. Vi går genom hur arbetet med en inköpsanalys kan effektiviseras genom att använda sig av en automatisk tjänst. Ni kommer även få ta del av verkliga erfarenheter från en kommun.
Anders Carnbro, inköpsanalytiker och upphandlare, Sundsvalls kommun

Kl. 14.30-15.00 Kaffe

Systemstöd för att formulera krav i offentliga upphandlingar
Krav på det som ska upphandlas är en central del i upphandlingsdokument. Här demonstreras ett systemstöd som baserat på regler och standarder säkerställer att kraven är korrekta och tydliga. Systemet ger återkoppling direkt när kraven formuleras. Du får även en historisk analys och en framtidsspaning.
Ragnar Lindholm, marknadschef, Primona

Panelsamtal: Framtidens inköpsprocess
Hur påverkar den digitala transformationen inköpsorganisationerna? Hur arbetar en modern inköpsorganisation om fem eller tio år? Hur ska inköpsorganisationerna förbereda sig? Är leverantörerna rustade för att möta förändringarna inom digitala processer? Har de resurser och kompetens för att införa maskininlärning och AI i sina system?
Paneldeltagare: Ragnar Lindholm, marknadschef, Primona, Ernest Wessman, vd, e-Avrop,  Henrik Olsson, försäljningsansvarig, Visma Commerce

Kl. 16.00-17.00
Afterwork med talare, deltagare och utställare

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.


SAMARBETSPARTNER

Våra bokningsvillkor hittar du här.