Vann på pris men höjde det omedelbart

Per Eklund är kritisk. Foto: DNV.

När Region Uppsala utvärderade de fyra anbudsgivare som tävlade om att få driva lunchrestaurangen Blå Korset spelade priset stor roll. Fast så gott som omedelbart höjde vinnande företag priserna.


När Region Uppsala upphandlade driften av restaurang Blå Korset i Akademiska sjukhusets lokaler lades stor vikt vid de lunchpriser som restaurangens upp till 500 dagliga gäster skulle betala. Den anbudsgivare som lämnade de lägsta lunchpriserna tilldelades uppdraget.

Koncessionsavtalet avsåg maximalt två och ett halvt år och började gälla den 1 juli i fjol. Redan i augusti höjde det företag som tagit över driften av restaurangen lunchpriserna med i genomsnitt 26 procent.

Dagens lunch, som enligt anbudet skulle kosta 82 kronor, höjdes exempelvis till en hundralapp. Konkurrenskommissionen har grävt i fallet och noterar att när landstinget uppmärksammades på detta valde myndigheten att inte stå fast vid avtalet, utan istället godkänna prishöjningarna.

– Det är anmärkningsvärt att Region Uppsala tillåter en så här pass kraftig prishöjning nästan omedelbart efter avtalsstart säger Per Eklund, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Höjningarna slår inte mot landstingets plånbok – utan drabbar sjukhusets personal och besökare som får betala mer än vad som ursprungligen avtalats.

Konkurrenskommissionen är inte en myndighet, utan en näringslivsfinansierad expertgrupp som arbetar för att motverka snedvriden konkurrens. Gruppen anser att den kraftiga prishöjningen bryter mot upphandlingsbestämmelserna.

Driftavtalet tillåter visserligen höjning, efter förhandling. Någon sådan skedde inte innan priserna jackades upp.

– Om de höjda lunchpriserna hade redovisats redan i anbudet skulle ett annat företag ha vunnit upphandlingen.

Vid utvärderingen prövades anbudens priser, kvalitet och koncept. Enligt Per Eklund är det oacceptabelt att använda pris för att avgöra en upphandling och sedan tillåta det vinnande företaget att så gott som omedelbart efter avtalsstart höja sina priser.

– Landstingets agerande har raserat syftet med den tidigare upphandlingen på ett sätt som personalen och sjukhusbesökarna nu får betala för.

Region Uppsala har valt att inte kommentera Konkurrenskommissionens preliminära bedömning. Ärendet överlämnades den 26 april till Konkurrensverket.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *