Magnus Johansson
Magnus Johansson ser risker för långsiktig konkurrens. Foto: Emilie Johansson.

”Statligt bolag dumpar priserna”

Svevia dumpar priserna för att kamma hem Trafikverkets upphandlingar. Enligt Företagarna slår det statligt ägda bolagets anbudspolitik undan fötterna för privata entreprenörer och skadar konkurrensen.

Företagarna, som företräder omkring 60 000 företag, har granskat hur Svevia agerat i 285 offentliga upphandlingar under åren 2013 till 2018. Åsikten är att det statligt ägda bolaget slår undan fötterna för privata företag med låga anbud.

Svevias anbud är i genomsnitt 23 procent lägre än förlorande företags anbud. Den största uppmätta skillnaden var 75 procent.

Magnus Johansson är Företagarnas expert på offentlig upphandling och konkurrens. Han menar att granskningen visar på underprissättningar hos Svevia – som vuxit fram som Trafikverkets största leverantör.

– Detta i kombination med att Svevias division anläggning visar minusresultat fyra av de fem granskade åren tyder på att det finns en osund konkurrenssituation.

Enligt företagarnas intresseorganisation är det problematiskt att ett statligt bolag vinner en så stor del av Trafikverkets upphandlingar. Det slår undan fötterna för privata aktörer med minskad innovationskraft och ökad marknadskoncentration som följd.

Magnus Johansson anser inte att statliga bolag ska bedriva en expansiv strategi och ta marknadsandelar på en fungerande marknad:

– En ökad marknadskoncentration riskerar att slå ut småföretag. Därför bör statliga bolag som inte har ett samhällsuppdrag få tydligare och striktare ramar.

Anders Gustafsson, vd för Svevia, avvisar prisdumpning vid upphandling. Till Dagens Industri säger han:

– För att vinna anbud måste vi vara lägst.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “”Statligt bolag dumpar priserna”

  1. Bra att Företagarna uppmärksammar detta. Svevia gör i sin bransch samma sak som Affärsconcept gör i sin, dvs går med förlust, prisdumpar och slår ut riktiga företag. Tråkigt när offentligägda bolag förstör annars välfungerande marknader!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *