Inger Ek
Inger Ek uppskattar ökad anbudsiver. Foto: Andreas Blomlöf.

Siffrorna pekar åt rätt håll

Antalet anbudsgivare per upphandling ökar för första gången sedan 2012 samtidigt som andelen överprövningar minskar för fjärde året i rad. Det framgår av dagsfärsk statistik.

Under senare år har antalet anbudsgivare per upphandling minskat. I fjol skedde ett trendbrott för de cirka 18 500 offentliga upphandlingar som annonserades. Under 2018 ökade snittsiffran nämligen något, från 4,1 till 4,3 anbud per upphandling.

Även andelen upphandlingar med bara en anbudsgivare utvecklas i rätt riktning. Här noteras en minskning från 19 procent till 18 procent.

Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten, ser det som positivt att intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar ökar:

– Konkurrens är viktig för att våra gemensamma resurser ska användas effektivt. Men också för att utmana näringslivet att skapa innovativa lösningar till nytta för samhället.

Enligt årsrapporten Statistik om offentlig upphandling som Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket ger ut i samarbete går fler nyckeltal åt rätt håll. För fjärde året i rad minskar andelen överprövade upphandlingar. År 2014 överprövades 8,1 procent av upphandlingarna mot 6,1 procent år 2018.

– En förklaring till detta kan vara att det offentliga har blivit bättre på att göra korrekta upphandlingar, menar Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.

I rapporten skattas också värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige. De uppgick år 2017 till 706 miljarder kronor. Kring denna siffra finns det dock olika bud. Dagens Samhälle Insikt har för sin del räknat fram 878 miljarder kronor.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Siffrorna pekar åt rätt håll

  1. En annan förklaring kan kanske vara att antalet upphandlingar som avbryts ökar. Kanske innan de kommer så långt som en överprövning? Trenden är tydlig med ökning av avbrytande senaste åren.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *