Så sänks priset med tio procent

Jon H. Stordrange

Jon H. Stordrange vill standardisera mer. Foto: Moment studio.

Busstrafik lämpar sig väl för konkurrensutsättning enligt norska erfarenheter. En färsk studie pekar på en tioprocentig besparing gentemot egen regi.

Norska fylkeskommuner (motsvarar de svenska landstingen) upphandlar årligen busstrafik för motsvarande 11 miljarder kronor. Vista Analysis har på uppdrag av NHO Transport jämfört privata entreprenörers bussverksamhet med offentlig egenregi.

NHO Transport, som är kombinerad bransch- och arbetsgivarförening för norska transportföretag, gör bedömningen är att konkurrensutsättning sparar in en dryg miljard kronor efter det att transaktionskostnaderna har dragits av. Det finns inget som pekar på bättre kvalitet med egen regi.

Enligt Jon H. Stordrange, vd för NHO Transport, är buss en idealisk bransch för upphandling. Leverantörssidan bjuder på aktiv konkurrens, transaktionskostnaderna är låga och kvaliteten kan kontrolleras.

– Det är också viktigt att skydda anställda genom verksamhetsövergång så att de behåller position löne- och arbetsvillkor vid leverantörsbyte, säger han.

Till de faror som uppmärksammas hör låga driftsmarginaler. Enligt analysföretaget Stakeholder, som studerat bussbolagsekonomi tio år tillbaka i tiden, ligger marginalen på 2,1 procent för bolag som i huvudsak kör i stadstrafik och 3,7 procent för dem som verkar utanför städerna.

– På lite sikt kan svag intjäning påverka viljan att investera i bussbranschen och med det finns risk för färre anbud.

NHO Transport för fram ökad standardisering som ett sätt att förbättra läget för både köpare och säljare:

– Bussar, anbudsdokument och kontrakt behöver bli mer standardiserade.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *