Corina Creţu
Corina Creţu bjuder på vägledning. Foto: Georges Boulougouris.

Så genomförs EU-korrekt upphandling

Europeiska kommissionen lägger stor vikt vid att medlemsstaterna upphandlar EU-finansierade projekt på rätt sätt. En färsk vägledning som hjälper till att organisera sunda anbudsförfaranden har just publicerats.


EU-kommissionen har offentliggjort en ny vägledning av intresse för upphandlare. Den riktar sig till nationella, regionala och lokala offentliga tjänstemän som hanterar EU-medel. Syftet är att säkerställa effektiva och öppna förfaranden för offentlig upphandling av EU-finansierade projekt.

Europeiska investeringsfonden kanaliserar över 450 miljarder euro till EU:s realekonomi under finansieringsperioden 2014-2020. Halva den enorma summan investeras genom offentlig upphandling.

– Att hjälpa medlemsstaterna att organisera sunda anbudsförfaranden för EU-investeringar är avgörande för att skydda EU:s budget från fel, säger Corina Creţu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik.

Vägledningen är på engelska men kommer att inom kort göras tillgänglig på unionens samtliga språk. Den täcker in hela processen, från förberedelser och publicering av förfrågningsunderlag till val och utvärdering av anbud samt kontraktsimplementering.

Corina Creţu noterar att vägledningen som sådan också kan vara användbar utanför EU-fondernas räckvidd. För varje steg i processen bjuds det på tips för att undvika misstag, bra metoder och användbara länkar och mallar.

Självklart förklaras hur man utnyttjar de möjligheter som erbjuds i de reviderade direktiven om offentlig upphandling från 2014. Här handlar det exempelvis om att underlätta för småföretag att delta i offentliga affärer och möjligheten att välja innovativa och miljövänliga produkter.

– Korrekta upphandlingar maximerar effekten av varje euro som EU spenderar, till direkt nytta för medborgarna, summerar Corina Creţu.

Att upphandlingarna av EU-finansierade projekt går rätt till är viktigt ur många aspekter. Det finns gott om exempel, även i Sverige, där stödpengar har krävts tillbaka på grund av formella fel.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *