Femkronor
Femkronor som på sikt kan bli elektroniska. Foto: Riksbanken.

Pilotupphandling bäddar för e-krona

Det blir Accenture som får hjälpa Riksbanken att utveckla en e-krona i testmiljö. Upphandlingen, som lockade elva anbudsgivare, kan resultera i ett sjuårigt uppdrag.

Ska Sverige ha en digital centralbankspeng nu när användningen av sedlar och mynt minskar? Det beslutet är ännu inte fattat, men inom Riksbanken pågår som bäst ett projekt där möjligheterna att ge ut en så kallad e-krona studeras.

Projektet startade år 2017 och nu har en upphandling av teknisk leverantör till en ”e-kronapilot” genomförts. Det främsta syftet med e-kronapiloten är att bredda bankens kunskap om e-kronans tekniska möjligheter.

Upphandlingen resulterade i elva anbudsansökningar. Riksbanken valde ut tre leverantörer som fick lämna anbud. Det vinnande anbudet, från Accenture, erbjuder det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Uppdraget innebär att ta fram en lösning för hur en e-krona skulle kunna fungera vid drift i testmiljö. Under e-kronapilotens första år ska en teknisk plattform utvecklas med användargränssnitt som bland annat gör det möjligt att betala med e-kronor från en mobiltelefon, ett kort och en klocka.

Plattformen kommer även att innehålla simuleringar av betaltjänstleverantörer, affärer och andra delar av det svenska betalningssystemet.

Tanken är att innan årsskiftet teckna avtal med Accenture. Uppdraget sträcker sig fram till 31 december 2020, med möjlighet till förlängning så att den sammanlagda avtalstiden blir som längst sju år.

Om Riksbanken väljer att förlänga e-kronapiloten kommer e-kronan att vidareutvecklas med utökad funktionalitet och fler tester.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *