Anders Nordstrand
Anders Nordstrand oroas över prisökningstakten. Foto: Sabo.

Omoralisk prisökningstakt svårstoppad

Trots lägre priser än sina svenska konkurrenter har utländska byggföretag svårt att vinna upphandlingar. Prisökningstakten i branschen beskrivs av Sabo som omoralisk.

Sverige har bland de högsta byggpriserna i EU. Enligt Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Sabo, har priserna ökat med 48 procent mellan åren 2015 och 2018.

– Läget just nu är att priserna skenar på ett sätt som måste beskrivas som omoraliskt när det samtidigt händer alldeles för lite när det kommer till produktivitet, säger Jonas Högset, chef för fastighet och boende vid Sabo, som också betonar att det inte går att skylla på byggregler, standardhöjningar eller markpriser.

Totalt har Sabo granskat 829 anbud i 283 upphandlingar. Sammanlagt 289 företag hade lämnat anbud, varav 23 var utländska. Räknat i antal anbud var 45 anbud från utländska anbudsgivare.

Olika initiativ har fått andelen anbud från utländska entreprenörer att öka från noll till åtta procent sedan 2015. Sabo noterar att de utländska anbuden generellt ligger lägre i pris än de svenska.

Detta till trots har utländska entreprenörer svårt att ta sig in på marknaden. Någon prisavmattning genom den ökade konkurrensen kan ännu inte utläsas av statistiken.

Endast vart nionde utländskt anbud har vunnit i upphandlingar där även andra företag lämnat anbud. Det kan jämföras med nästan vart tredje bland de inhemska anbuden.

Sabo lovar att fortsätta sina ramupphandlingar av så kallade kombohus i syfte att pressa byggpriserna:

– De höga priserna utgör ett särskilt stort problem för de allmännyttiga bostadsbolagen, eftersom de är kommunernas främsta verktyg för att tillgodose bostadsförsörjningen, summerar Anders Nordstrand, vd för Sabo.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Omoralisk prisökningstakt svårstoppad

  1. Mycket bra artikel och en viktig studie! Visar att konkurrensfrågan i offentlig upphandling är något som måste tas på allvar. Men samtidigt kan jag inte låta bli att fundera över om inte SABO själva känner ett eget ansvar för att tilldelningen till utländska leverantörer är så låg?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *