Tomas Eneroth
Tomas Eneroth vill stoppa taktiska bud. Foto: Björn Nordqvist.

Minskat utrymme för taktiska anbud

Det kan skilja mer än 40 procent mellan upphandlat pris och slutlig kostnad i Trafikverkets vägupphandlingar. Nu ska verket utreda sig själv och föreslå åtgärder mot obalanserad budgivning.

I höstas presenterade Riksrevisionen sin granskning av Trafikverkets upphandlingar av drift och underhåll för det statliga vägnätet. Betyget var väl, snällt uttryckt, med knapp marginal godkänt.

Enligt rapporten ligger de faktiska kostnaderna 41 procent högre än vad som ursprungligen upphandlades. Alltför stort utrymme för entreprenörerna att agera taktiskt vid anbudsgivning pekades ut som en viktig orsak till de systematiska avvikelserna mellan upphandlat pris och slutlig kostnad.

Riksrevisionens förslag till regeringen var att ge Trafikverket i uppdrag att analysera omfattning och konsekvenser av obalanserad budgivning. Det är precis vad som nu kommer att ske.

Uppdraget från Tomas Eneroth går ut på att analysera i vilken omfattning obalanserad budgivning förekommer i samband med upphandling av baskontrakt för underhåll av statliga vägar. Dessutom ber regeringen om en handlingsplan med ett åtgärdsprogram för att minska möjligheterna att vinna uppdrag på detta sätt.

Infrastrukturdepartementet vill ha redovisningen senast den 21 augusti.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Minskat utrymme för taktiska anbud

  1. Alltid intressant varför en myndighet som omsätter över 40 miljarder inte lyckas ha kompetens att göra ordentliga upphandlingar. De har ju i stort sett bara beställarkompetens? Någon måste väl för guds skull kunna exakt hur entreprenadbolagen prissätter.

    Till slut måste det vara billigare att ta in de främsta entreprenadjuristerna och bara klämma åt de som försöker ta skattepengarna. Trafikverket kan ju bara vägra betala i ett ex antal år. Tom de stora lär ju börja svettas efter ett par år med innehållna betalningar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *