Lasarettet i Motala
Capio ser ut att kapa åt sig Motalauppdrag. Foto: Region Östergötland.

Miljardupphandling behöver inte rättas

Capio kommer att ta över miljarduppdraget att sköta ortopedi och kirurgi vid Motala lasarett från Aleris. Om kammarrättens färska dom står sig, vill säga.


Capio Movement vann i januari Region Östergötlands upphandling av ortopedi och kirurgi vid Lasarettet i Motala. Utvärderingen av anbuden visade att Capio hade lagt det mest fördelaktiga anbudet både avseende kvalitet och pris.

Hälso- och sjukvårdsnämndens tilldelningsbeslut överprövades av Aleris som hade lämnat in det andra av upphandlingens båda anbud. Förvaltningsrätten beslutade i sin dom i mitten av april att anbudsutvärderingen skulle rättas.

Både Region Östergötland och Capio överklagade till kammarrätten. Enligt den färska domen har Region Östergötland bedömt de svar som Capio lämnat i sitt anbud på ett korrekt sätt. Underinstansens dom upphävs därmed.

– Region Östergötland välkomnar kammarrättens dom som innebär att vårt tidigare beslut att tilldela Capio uppdraget står sig, säger Kaisa Karro, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionen kommer i den fortsatta planeringen för operationsverksamheten vid Lasarettet i Motala utgå ifrån kammarrättens dom. Innan kontrakt med Capio tecknas måste avtalsspärren och tiden för eventuellt överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen löpa ut.

Det nya avtalet skulle ursprungligen ha trätt i kraft den 1 oktober i år. I väntan på den rättsliga processen har Region Östergötland förlängt med Aleris fram till den 31 mars 2019.

Med en omsättning på ungefär 190 miljoner kronor per år är denna vårdaffär värd mer än en miljard kronor. Avtalet avser fyra år med möjlighet till förlängning i två perioder om vardera två år.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *