Daniel Oredsson
Daniel Oredsson och hans kolleger får uppskattning. Foto: Östra Göinge kommun.

Högt betyg till vänliga upphandlare

Anbudsgivarna tycker att Östra Göinge och Osby kommuners upphandlingar funkar bra. Upphandlingsenhetens bemötande får toppbetyg medan kraven på varan och tjänsten skulle kunna vara tydligare.

De båda skånska kommunerna Östra Göinge och Osby har en gemensam upphandlingsenhet dit även Hörby senare anslutit sig. Att döma av en färsk enkät uppskattas enhetens arbete av anbudsgivarna.

På en femgradig skala ger de företagare som lämnat anbud under fjolåret kommunerna 4,23 som genomsnittsbetyg.

– Resultatet motiverar oss i vårt arbete att utveckla inköpsarbetet ytterligare och ger oss gott självförtroende nu när vi välkomnar Hörby kommun och deras bolag till inköpscentralen, säger upphandlingschefen Daniel Oredsson.

Syftet med undersökningen, som i år genomförs för femte gången, är att följa upp målet om att utforma upphandlingar och tydliga upphandlingsdokument som gör det attraktivt och enkelt att lämna anbud.

Enkäten innehåller åtta påståenden om tydlighet i upphandlingsdokument, om det är attraktivt och enkelt att lämna anbud och om bemötande. Leverantörerna får ta ställning till i vilken grad de instämmer i påståendena

Fjolårsbetyget har sjunkit något jämfört med 2018, så det låg på 4,37. Det förklaras främst av sämre resultat på påståendena kring tydliga upphandlingsdokument.

Klart är dock att alla åtta påståendena även under 2019 hamnade på 4,0 eller mer i genomsnitt. Högsta uppmätta delbetyget, 4,41, ges till bemötandet från upphandlingsenheten. Minst, men ändå hög, är nöjdheten med kravformulering som hamnar på 4,06.

– Ett proffsigt bemötande och en bra dialog är viktigt för att kommunen ska vara en attraktiv affärspartner, säger Niklas Larsson och Patric Åberg, kommunalråd i respektive kommun, i ett gemensamt uttalande.

Östra Göinge har inte varit befriat från upphandlingar som slirat. Även i Osby har det genom åren funnits utrymme för självkritik.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Högt betyg till vänliga upphandlare

  1. Uppfriskande att läsa om dessa kommuners hantering av oegentligheter och roligt att de nu får positivt omdöme. Det behövs fler sådana exempel, så att alla myndigheter förstår vikten av att vara ärliga och transparenta.

    En bekant berättade nyss om ett skräckexempel från Huddinge Kommun, där de enligt Kammarrätten brutit mot LOU, och kommunen istället för att göra om och göra rätt, ljuger inför domstolar, inför censur med hjälp av sin advokat och nu i tingsrätten till och med försöker tysta alla vittnen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *