Rikard Jermsten
Oroas av anbudstorkan. Foto: Konkurrensverket.

Går på djupet med anbudstorkan

Kommunala särkrav, svårigheter att hitta byggbar mark och bristande konkurrens med få anbud. Det är enligt Konkurrensverket de huvudskaliga orsakerna till den klena konkurrensen inom bostnadsbyggnadsområdet.

Konkurrensen inom bostadsbyggande är inte på topp. Det slår Konkurrensverket fast i en rapport som gjorts på uppdrag av regeringen. Kommunala särkrav hör också till bilden. Tidigare har även korruption pekats ut som ett problem.

Konkurrensverket konstaterar att det under de senaste fem åren kommit in fler aktörer på marknaden för bostadsbyggande. Dessutom har flera regeländringar har gjorts för att stärka konkurrensen och hålla tillbaka de höga svenska priserna på nyproducerade bostäder.

Några egentliga effekter på bostadspriserna har ännu inte noterats.

– Vi har sett att antalet aktörer har ökat, men vi har inte sett en motsvarande förbättring av konkurrensen. Här finns mer att göra, säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.

Enligt rapporten får allmännyttiga bostadsföretag ofta bara in ett fåtal anbud när de upphandlar bostadsbyggen. Antalet anbud per upphandling har gått ned och de stora företagens marknadsandelar är fortsatt höga. Konkurrensverket vill att det ska undersökas varför det är på detta sätt, och hur fler byggföretag kan bli intresserade att lämna anbud.

Bristen på aktuella studier av konkurrensen på marknader för byggmaterial uppmärksammas. Kommunala särkrav vid bostadsbyggande likaså:

– Ska vi få en bättre konkurrens, som leder till att våra höga svenska byggkostnader kan närma sig andra jämförbara länder, krävs åtgärder som underlättar för företag att verka i hela landet, summerar Rikard Jermsten.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *