Förändringar får avtal att snöa inne

Precis som säsongens första vita flingor börjar singla ner ser Kramfors kommun ut att stå utan giltigt snöröjningsavtal. Villkorsändringar efter upphandlingen är enligt förvaltningsrätten orsaken till ogiltigförklaringen.


Förvaltningsrätten har i en färsk dom ogiltigförklarat Kramfors kommuns avtal om vinterväghållning och maskinentreprenad med Örnfrakt. Domen kommer vid en känslig tid på året med vinter på väg.

VTG Entreprenad pekar inte på några upphandlingsfel. Däremot upprörs konkurrenten av att kommunen förändrat villkoren efter det att upphandlingen genomförts, i samband med avtalstecknande och därefter vid möten med entreprenören.

Till Allehanda säger Peter Levin, teknisk chef vid Kramfors kommun:

– Visst har de gjorts en del förändringar, men det är små och ytterst marginella. Något som vi inte tycker skulle räcka för att ogiltigförklara avtalet.

Fast förvaltningsrätten tycker alltså annorlunda och bedömer förändringarna som väsentliga, vilket rent praktiskt betyder att direktupphandlingar har skett. Några tvingande hänsyn till allmänintresset som gör att avtalen ändå ska bestå har inte framkommit.

Enligt domen har påföljden vid eventuella fel i den utförda tjänsten ska hanteras mildrats samtidigt. VTG noterar att felansvaret gått från att vara utan beloppsbegränsning till upp till ett prisbasbelopp.

Dessutom har Örnfrakt fått kommunens tillstånd att använda billigare fordon som på grund av modell och miljöklass inte godtogs när upphandlingen skedde. Hade lägre miljökrav gällt vid upphandlingen skulle konkurrensläget ha blivit ett annat.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *