Dan Frödén beskriver avtagande intresse. Foto: Tenders.

En enande leverantörsröst tystnar

FSOL grundades med det uttalade målet att tillföra leverantörsperspektivet i upphandlingsfrågor. Fast efter en flygande start mattades intresset för att bli medlem och nu är intresseorganisationens saga all.


Samtidigt som landets upphandlare är väl organiserade har det saknats en förening som samlat leverantörernas intressen. Mot den bakgrunden tog Daniel de Sousa (Visma Commerce), Fredrik Tamm (Doublecheck) och Dan Frödén (Tendersgruppen) år 2012 initiativet till Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer.

Sex år senare har FSOL avvecklats under ordnade former. Dan Frödén, föreningens siste ordförande, minns den flygande starten:

– Vi engagerade en kompetent styrelse och arbetet var såväl framgångsrikt som intensivt.

Föreningen besvarade bland annat de remisser som föregick den nuvarande upphandlingslagstiftningen LOU/LUF/LUFS/LUK.

– Fast när den nya lagstiftningen väl var på plats sviktande intresset från leverantörskåren att i intresseorganisationsform driva ytterligare angelägna frågor.

Behöver inte de företag och organisationer levererar till offentlig sektor en intresseorganisation? Detsamma måste väl gälla dem som på olika sätt erbjuder tjänster som stödjer affärsrelationen mellan näringsliv och offentlig sektor.

– Vi kan sammanfatta vår verksamhet med att de betydligt större organisationerna, Almega och Svenskt Näringsliv, har tagit ett betydligt större ansvar för opinion och utbildning av leverantörskåren. Måhända har FSOL varit en sporrande katalysator för detta, vilket vi är glada för, summerar Dan Frödén.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

En reaktion på ”En enande leverantörsröst tystnar

  1. Tråkigt att höra men bra jobbat ändå Dan!
    Det skulle finnas mer av leverantörsengagemang för att visa den offentliga sektorn och dess inköpare vad som krävs för att göra goda affärer. Här handlar det till stor del om att öka marknadskunskapen och aktuella konkurrensförhållanden samt adekvat utforma förfrågningsunderlag utifrån dessa förutsättningar innan upphandlingen genomförs. Men det är inte ofta dessa frågor lyfts i debatten om förutsättningarna att genomföra effektiva upphandlingar till nytta för det allmänna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *