Transportstyrelsen
Transportstyrelsen måste omfamna Eurotab. Foto: Jacob Sjöman.

Domstolar öppnar för billigare skyltar

Transportstyrelsen ville ha ”samma gamla leverantör” av registreringsskyltar till svenska bilar. Fast förvaltningsrätten och kammarrätten öppnar för polsk konkurrens.


Enligt Dagens Industri har Scandinavian Motorcenter, SMC, genom åren tjänat bra med pengar på att stansa registreringsskyltar till svenska fordon. Företaget har sedan år 2001 levererat plåtarna efter upphandlingar där man i flera fall varit ensam anbudsgivare.

I Trafikverkets senaste upphandling lämnade Eurotab ett mycket attraktivt bud. Det polska företagets entré på marknaden skulle skruva upp konkurrenstrycket högst avsevärt.

Medan SMC:s prislapp var 47 miljoner kronor ansåg Eurotab sig kunna utföra jobbet för cirka 28 miljoner kronor. Det var upphandlingens lägsta pris.

Fast Transportstyrelsen underkände i februari anbudet. Företaget bedöms inte ha löst lokalfrågan. Transportstyrelsen ställde sig frågande till om lokal verkligen kunde införskaffas och anpassas i tid, detta eftersom krav ställs på skydd mot produktionsstörningar.

Eurotab ansökte om överprövning. Upphandlarnas förväntan om att få detaljer kring en tilltänkt produktionsanläggning långt innan det är klart vem som vunnit upphandlingen beskrivs i den som orealistisk.

Förvaltningsrätten gick på Eurotabs linje. Bolaget anses ha lyckats visa att man kan uppfylla etableringstidplanens krav, även om alla preciseringar inte är möjliga så länge som lokal saknas.

Domen tvingar Transportstyrelsen att backa och göra om anbudsutvärderingen. Det underkända anbudet ska då anses uppfylla vissa i upphandlingsdokumentet särskilt angivna krav.

Transportstyrelsen tog ärendet vidare till kammarrätten som dock inte meddelar prövningstillstånd. Förvaltningsrättens dom står därmed fast. Återstår att se om ärendet rullar vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *