Susanne Afzelius
Susanne Afzelius höjer kundnöjdheten. Foto: Uppsala kommun.

Dialog hjälper till att höja betyget

Uppsala kommuns upphandlingar uppskattas allt mer. Upphandlarnas arbete med bland annat mallar och leverantörsträffar ger resultat.


Sedan nöjd-kund-index började mätas år 2017 har anbudsgivarnas betyg på Uppsala kommuns upphandlingar successivt höjts. I den senaste mätningen gavs snittbetyget 3,86 på betygsskalan som går från ett till fem.

På frågan ”hur nöjd var du med vårt bemötande mot dig som anbudsgivare” var betyget 4,02. Samtliga leverantörer som lämnat anbud under perioden 1 maj till 31 december 2018 har tillfrågats.

Kommunen har frågat hur anbudsgivare uppfattar upphandlingarna inom fyra områden. Man vill mäta sig inom effektivitet, information och kommunikation, tillgänglighet och bemötande samt kompetens.

Jämfört med tidigare mätningar har snittbetygen stadigt förbättrats – och det med samma resurser och bemanning. År 2017 låg man på 3,61 och 2018 var det 3,72. Susanne Afzelius, upphandlingschef i Uppsala kommun, säger att det ligger målmedvetenhet bakom betygshöjningen:

– Vi arbetar hela tiden aktivt med att förbättra exempelvis upphandlingsmallar. Bland annat har vi arbetat in texter kring val av utvärderingsmodell.

Leverantörsdialog är ett annat prioriterat område med allt från enskilda leverantörsträffar och RFI:er till stora generella möten.

– I höstas hade vi uppemot 500 leverantörer på våra träffar och nu till vårens träffar är nästan lika många anmälda.

Resultatet följs upp för varje upphandlare:

– Var och en kan se resultat för respektive upphandling och reflektera kring svaret om hur man kan bli ännu bättre.

Till nyheterna hör ett nystartat upphandlingsråd där representanter från kommun och näringsliv samlas. Mohamad Hassan är liberalt kommunalråd:

– Det kommer att ge oss bättre verktyg för att styra upphandlingarna och förhoppningsvis ännu bättre resultat i framtida mätningar.

Totalt ingick 56 upphandlingar i den senaste mätningen. Enkäten gick ut till 238 anbudsgivare, varav 106 svarade. Har ni samma koll på exempelvis nationella ramavtal som ni är med på?

– Vi har valt att endast mäta våra egna upphandlingar eftersom det är där vi direkt kan påverka, avslutar Susanne Afzelius


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *