Jakob Hald
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Jakob Hald.

Dansk erfarenhet: billigt att upphandla

Danska myndigheters kostnad för att utföra en upphandling snittar på 1,4 procent av kontraktsvärdet. Fast transaktionskostnaderna kan rusa rejält vid vissa typer av affärer.


I Danmark har kostnaderna för att lämna anbud i offentliga upphandlingar diskuterats flitigt. Enligt en undersökning från Cops (Center for forskning i offentligt-privat samspil) har anbudskostnaden i vissa fall uppgått till nio procent av upphandlingens värde.

Den danske näringsministern Rasmus Jarlov lägger stor vikt vid upphandlingsfrågorna. Nyligen bad han om att få tips om hur köpare och säljare uppfattar de danska upphandlingslagarna.

Som ett led i ett möjligt reformeringsarbete har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, under ledning av Jakob Hald, uppskattat kostnaderna för offentlig upphandling. Studien ger vid handen att de är måttliga.

För upphandlande enheter uppgår transaktionskostnaderna till i genomsnitt 1,4 procent av den totala kontraktsumman. I den kostnaden ingår allt från maknadsanalys och dialog till kravformulering och uppföljning.

De företag som lämnar in anbud ligger överlag lägre. I pengar uppskattas anbudsarbetet till en halv procent av kontraktsvärdet. Det handlar om eget anbudsarbete samt eventuellt behov av konsultassistans och juridisk hjälp.

Det noteras dock att anbuds- och transaktionskostnaderna varierar kraftigt mellan olika upphandlingar. I vissa fall är kostnaden minimal medan den i framför allt små affärer kan sticka iväg till en fjärdedel av kontraktsvärdet.

Analysen bygger bland annat på en enkätundersökning bland offentliga upphandlande enheter och vinnande budgivare. Svagheten är att tidsperioden för undersökta ”EU-udbud” är rätt kort, mellan januari och maj i fjol.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *