I väntan på tåget
I väntan på tåget. Foto: Jacob Sjöman.

Blir allt bättre på anbudsarbete

Transportföretagen blir bättre på att lämna anbud. Enligt Transportstyrelsens nya siffror har exempelvis järnvägsföretagen lättare att få lönsamhet i upphandlad trafik än på linjer som drivs kommersiellt.

Järnvägsföretagen har blivit bättre på anbudsarbete. Det framgår av Transportstyrelsens rapport Transportmarknaden i siffror där särskild uppmärksamhet i år ägnas åt dessa företags ekonomiska utveckling.

Även om järnvägsföretagens omsättning ökar är marginalerna i branschen som helhet lägre än för näringslivet i stort.

Persontransporter på järnväg genererar i snitt högre vinster än godstransporter. För järnvägsföretagen är den upphandlade trafiken mest lönsam.

Företag som enbart bedriver upphandlad trafik på räls har en genomsnittlig rörelsemarginal på åtta procent. Detta samtidigt som företag som bara bedriver kommersiell trafik har en marginal på två procent.

– Företagen har blivit bättre på att beräkna vad trafiken kommer att kosta och det gör att man nu kan lämna anbud som både är konkurrenskraftiga och kan ge vinst, bekräftar Michael Stridsberg, utredare vid Transportstyrelsen.

Nästan all regional kollektivtrafik i landet är upphandlad. Flera kollektivtrafikmyndigheter överväger dock att ta över trafiken i egen regi för att få mer kontroll. En annan anledning till egen-regi-tankarna är att man ansett sig ha fått för få anbud vid upphandling.

– Forskning på området visar att det är mer lönsamt och blir billigare att upphandla trafiken, menar säger Michael Stridsberg som säger att skälen till att vilja bedriva trafiken i egen regi är andra än att uppnå kostnadseffektivitet.

Transportstyrelsen ser viss utvecklingspotential rörande trafikupphandlingar i sig. De behöver bland annat spridas ut i tid samt möjliggöra flexibilitet och nytänkande för att vara attraktiva för företag att lämna anbud.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *