Allas ögon på ny matchningstjänst

Martin Kruse

Martin Kruse. Foto: Lina Siksjö.

Arbetsförmedlingens verksamhet är på väg att stöpas om. Därför är intresset så stort för myndighetens upphandling av den nya tjänst där fristående aktörer ska rusta och matcha arbetssökande till jobb.

För ett halvår sedan fogade regeringen ett tilläggsuppdrag i Arbetsförmedlingens regleringsbrev. Önskemålet var att tillsammans med fristående aktörer pröva och utveckla en ny matchningstjänst.

Som ett resultat av detta är Arbetsförmedlingens LOV-upphandling av en ny matchningstjänst nu öppen för anbud. Kundval rusta och matcha innebär att fristående aktörer rustar och matcha de arbetssökande till jobb.

– Det här är ett viktigt steg i förberedelsen inför en reformerad arbetsmarknadsmyndighet, säger Martin Kruse, inköpschef på Arbetsförmedlingen, som berättar att tjänsten ska levereras med start i mars i 32 kommuner som är utvalda som provområden.

Målet är att korta tiden för att arbetssökande ska komma i arbete eller utbildning. Arbetssökande ska själva kunna välja bland de fristående aktörerna.

– En central del i arbetet är möjligheten att dra lärdomar och få erfarenheter för framtiden oavsett upphandlingsform. Det vill säga oavsett om vi arbetar med LOV eller LOU.

Det som ska testas är bland annat ersättningsmodellen, både vad gäller nivåer och att ersättningen i större utsträckning baseras på resultat samt ökade möjligheter för leverantörer att själva utforma insatserna i tjänsten. Uppföljning och utvärdering sker i samarbete med Ifau, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

De 32 testkommunerna är fördelade på sex områden. Utgångspunkten har varit att få en så bra bas för utvärdering som möjligt utifrån rådande förutsättningar.

– Det här kommer att ge en bra bild över både möjligheter och svårigheter framöver, summerar Martin Kruse.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *